Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Przemysław Kabalski –  doświadczony wykładowca na kursach rachunkowości dla praktyków. Szkolenia z MSSF prowadzi od ponad dwudziestu lat. Uczył MSSF księgowych, biegłych rewidentów, członków zarządów, controllerów, analityków finansowych, urzędników z Ministerstwa Finansów, a także niefinansistów. Doradza w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek m.in. ”Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy” (2021), ”MSSF a ustawa o rachunkowości” (2015), „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce…” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011), „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009), “MSSF. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne” (2006, współautor). Kierował studiami podyplomowymi z MSSF organizowanymi przez ADN Akademię (dawna Akademia MDDP) i Uniwersytet Łódzki.

Adresaci szkolenia

Uczestnikiem kursu może być każdy, kto w swojej pracy ma lub będzie miał do czynienia ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi według MSSF; będzie je sporządzał, badał, analizował lub dostarczał informacji do nich. Zapraszamy zatem przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, specjalistów rachunkowości zarządczej/controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych, członków zarządów i rad nadzorczych. Oczywiście uczestnik kursu powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Cel szkolenia

Nastawiamy się na przekazanie konkretnej i praktycznej wiedzy na temat wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) dotyczących środków trwałych. Wszystkie ważne zagadnienia będą ilustrowane przykładami (zadaniami) i sytuacjami z życia. Część z zadań dla lepszego przyswojenia materiału będzie rozwiązywana na bieżąco w trakcie zajęć. Będziemy ponadto przedstawiać podstawowe różnice między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości.

Program szkolenia

1. Jakie składniki zaliczamy do środków trwałych?

2. Co wchodzi w skład kosztu (wartości początkowej) środka trwałego?

3. Jak ujmujemy dalsze nakłady na środek trwały (naprawa, remont, konserwacja, wymiana części)?

4. Jak wyceniamy środek trwały do bilansu? Wybór między modelem kosztu a modelem przeszacowania. Ustalanie wartości bilansowej na podstawie obydwu modeli.

5. Jak ujmujemy zmianę wartości środka trwałego z tytułu przeszacowania?

6. Od kiedy do kiedy i jak amortyzujemy środki trwałe? Kto i na jakiej podstawie ustala okres użytkowania? Wartość końcowa środka trwałego i jej wpływ na amortyzację. Dobór metody amortyzacji. Amortyzacja w podziale na komponenty. Systematyczna weryfikacja parametrów amortyzacji w trakcie użytkowania środka trwałego. Uproszczenia w amortyzacji.

7. Zbycie/likwidacja środka trwałego.

8. Jak ująć i wycenić środki trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5)?

9. Jak ująć i wycenić grunt lub budynek przeklasyfikowany ze środków trwałych do inwestycji (MSR 40)?

10. Jak ująć leasing środka trwałego (MSSF 16)?

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-09-2024Warszawa
08-11-2024Warszawa
13-12-2024Warszawa

Zaufali nam: