Szkolenie online Moduł 4 Gospodarka magazynowa – szkolenie dedykowane pracownikom SSC

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy obszarów AP, AR, GL zatrudnieni w SSC/GBS.

Program szkolenia

Moduł należy do programu „Akademia Księgowości dedykowana pracownikom SSC”.

Ewidencja wyrobów gotowych w rzeczywistym koszcie wytworzenia
1. Ewidencję wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych
a) przyjęcie odpowiedniej ceny ewidencyjnej
b) ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia,
c) ewidencja różnicy pomiędzy ceną ewidencyjną, a rzeczywistym kosztem wytworzenia,
d) rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.

2. Rozchód magazynu
a) wycena metodą FIFO/ LIFO/ średnich cen ważonych

3. Proces uzgadniania ksiąg pomocniczych z księgą główną
a) omówienie procesu uzgadniania na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnienia modułu magazynowego do księgi głównej

4. Aktualizacja wartości zapasów
a) przyczyny rozpoznawania odpisów aktualizujących na zapasy.
b) zasady tworzenia i księgowania odpisów.
c) narzędzia stosowane do tworzenia odpisów aktualizujących:
• analiza szczegółowa poszczególnych sald.
• analiza raportów systemowych – raporty wiekowania/ rotacji zapasu.

5. Reklamacje wyrobów gotowych
a) wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad,
b) zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży,
c) przekazanie reklamowanego wyrobu z własnego sklepu do magazynu wyrobów gotowych,
d) reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym,
e) zasady korekty przychodów ze sprzedaży,
f) zasady korekty kosztów sprzedanych produktów.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training Module 4 Inventory management – a course dedicated to SSC/GBS »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – wykład cz. I 11:30 – przerwa 15-minutowa 11:45 – wykład cz. II 13:15 – przerwa 30-minutowa 13:45 – wykład cz. III 15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-11-2024Online

Zaufali nam: