Szkolenie online Podatki VAT i CIT dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzące szkolenie

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

BLOK I
Podatek VAT dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej w latach 2023/2024

1. Miejsce świadczenia usług noclegowych, gastronomicznych oraz organizacji imprez:
a) miejsce opodatkowania przy usługach noclegowych,
b) miejsce opodatkowania przy gastronomicznych,
c) miejsce świadczenia przy usługach iventowych,
d) czy i kiedy stosować miejsce świadczenia właściwe dla organizacji imprez biletowanych (szkolenia, konferencje),
e) czy i kiedy status nabywcy usług ma znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia i zasad rozliczenia podatku VAT.

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług noclegowych, gastronomicznych i eventowych:
a) wykonanie usługi – jak ustalić właściwą datę,
b) opłaty rezerwacyjne, zaliczki i przedpłaty, a rozliczenie VAT,
c) problematyka tzw. „niedojazdów” i anulowania rezerwacji z perspektywy VAT.

3. Stawki w podatku VAT:
a) kiedy 8 % a kiedy 23 % ,
b) usługi dodatkowe w ramach usług noclegowych / turystycznych sprzedawane poza pakietami – jakie stawki VAT,
c) świadczenia kompleksowe – organizacja eventów, pakiety wypoczynkowe, SPA, baseny, parkingi i inne świadczenia – jak rozliczać i dokumentować na gruncie VAT?
d) świadczenia nieodpłatne – bony, vouchery, prezenty dla gości – rozliczenie na gruncie VAT,
e) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a rozliczenie VAT.

4. Podstawa opodatkowania:
a) refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi,
b) kary umowne i odszkodowania ary umowne w tym „prezenty” dla gości a opodatkowanie VAT,
c) rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus.

5. Rodzaje dokumentów sprzedaży:
a) faktury tradycyjne, elektroniczne i ustrukturyzowane – kiedy potrzebna jest zgodna nabywcy na otrzymanie,
b) fiskalizacja sprzedaży, faktury uproszczone – problemy praktyczne dla hoteli i obiektów noclegowych,
c) JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K: dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur istotne dla branży.

6. Podatek naliczony:
a) zasady odliczania VAT w branży hotelarskiej i turystycznej, w tym problematyka odliczania VAT od nabycia usług noclegowych,
b) odliczenie VAT od kompleksowej usługi organizacji konferencji/ szkolenia w świetle praktyki oraz orzecznictwa sądowego,
c) katalog wyłączeń z prawa do odliczenia,
d) terminy odliczenia podatku naliczonego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów SLIM VAT,
e) korekty faktur, noty korygujące, duplikaty.

7. Zakup towarów i usług od zagranicznych podmiotów a rozliczenie VAT:
a) kiedy zakup będzie spełniał wymogi WNT,
b) kiedy zakup rozliczać jako import usług,
c) które zakupy dokonane od podmiotów zagranicznych nie podlegają rozliczeniu na gruncie polskiego VAT,
d) kiedy ważna jest rejestracja VAT_UE dostawcy/usługodawcy,
e) rozliczenia z pośrednikami w sprzedaży usług – rozliczanie importu usług,
f) moment powstania obowiązku podatkowego,
g) podstawa opodatkowania,
h) jak postąpić w przypadku otrzymania faktury z zagranicznym podatkiem w przypadku gdy czynność należy opodatkować jako WNT lub IU,
i) rozliczenie i raportowanie w JPK_VAT,
j) czy zagraniczny podatek VAT jest kosztem uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa i praktyki.

8. Mechanizm Podzielonej Płatności oraz Biała Lista – zagadnienia istotne dla branży.

BLOK II
Podatek CIT dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej w latach 2023/2024

I. Zagadnienia podatkowe charakterystyczne dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej:

1. Przychody podatkowe charakterystyczne w branży hotelarskiej z uwzględnieniem ujęcia przychodu w czasie:
a) usługi hotelarskie,
b) opłaty za rezygnację z usługi hotelarskiej,
c) kompleksowa usługa hotelarska,
d) organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
e) wynajem sal konferencyjnych i innych pomieszczeń,
f) usługi restauracyjne, sprzedaż towarów z minibaru, usługi pralnicze,
g) usługi związane z organizacją czasu wolnego np. wycieczki,
h) wynajem powierzchni na sklepy, spa, siłownie, usługi rekreacyjne itp.,
i) usługi rekreacyjne i inne, np. basen, siłownia, aerobik, dyskoteki, SPA, pralnia, wynajem samochodów itp.

2. Przychody podatkowe charakterystyczne w branży gastronomicznej z uwzględnieniem ujęcia przychodu w czasie:
a) usługi gastronomiczne,
b) opłaty za rezygnację z usługi gastronomicznej,
c) kompleksowa usługa gastronomiczna,
d) obsługa szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
e) usługi restauracyjne.

3. Przychody podatkowe charakterystyczne w branży eventowej z uwzględnieniem ujęcia przychodu w czasie:
a) usługi marketingowe – charakterystyka, moment powstania przychodu, dokumentowanie,
b) opłaty za rezygnację z usługi gastronomicznej,
c) kompleksowa usługa eventowa – organizacja kompleksowych wydarzeń,
d) organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu.

4. Zaliczki na poczet usługi gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej (opłaty rezerwacyjne zwrotne i bezzwrotne), a przychody podatkowe.

5. Sprzedaż voucherów / bonów a data powstania przychodu podatkowego.

6. Przychody z tytułu usług marketingowych – usługi ekspozycji towarów i inne usługi marketingowe.

7. Kary umowne i odszkodowania, w tym związane ze zniszczeniami a przychody podatkowe.

8. Rabaty posprzedażowe – data korekty przychodu podatkowego.

9. Sponsoring w branży eventowej.

10. Podatek od przychodów z budynków (podatek minimalny) w branży hotelarskiej – zasady obliczania i ujęcia w zeznaniu podatkowym, ustalenie podstawy opodatkowania, ustalenie części wspólnych itd. Czy spółki z branży hotelarskiej są zobowiązane do zapłaty podatku? Analiza najnowszego orzecznictwa.

11. Koszty uzyskania przychodów w branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej – uwagi ogólne.

12. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne. Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie = zagadnienia wspólne dla branż.

13. Koszty uzyskania przychodów oraz NKUPy w branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej.

14. Podwykonawstwo w branży eventowej – zagadnienia kosztów oraz refakturowania.

15. Remont a ulepszenie obiektów hotelarskich – rozliczenie kosztów.

16. Niedobory inwentaryzacyjne a koszty podatkowe.

17. Koszty pracownicze w branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej PIT/CIT – wyżywienie, noclegi, parkingi, przekazanie odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie, itp.

18. Koszty dotycząc współpracowników i podwykonawców w branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej.

19. Opodatkowanie napiwków oraz serwisów.

II. Najważniejsze wyzwania podatkowe na rok 2024 dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej – nowe przepisy oraz najnowsze interpretacje i orzecznictwo

1. Przepisy o podatku minimalnym:
a) zasady ogólne funkcjonowania,
b) kalkulacja rentowności na przykładach,
c) case study – jak wyliczyć dochód / stratę?
d) wyłączenia z opodatkowania (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach),
e) próg rentowności w dochodowości grupy spółek,
f) zasady obliczenia „minimalnego CIT” – przykłady,
g) alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania,
h) koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym,
i) koszty finansowania dłużnego,
j) zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego,
k) odliczenia od podatku.

2. Podatek u źródła:
a) wzmożone kontrole w zakresie rozliczeń transgranicznych – jak się przygotować?
b) najnowsze orzecznictwo w zakresie rozliczania podatku u źródła,
c) modele rozliczania WHT,
d) czym jest należyta staranność?
e) jak zmienia się rozliczenie transakcji w kontekście objaśnień podatkowych z 25 września 2023r.

3. Ceny transferowe w 2024:
a) podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących cen transferowych na przestrzeni 2023/2024 roku,
b) nowe sposoby kontroli cen transferowych,
c) polityka cen transferowych w kontekście bezpieczeństwa podatkowego.

4. CIT JPK w świetle rozporządzenia:
a) wprowadzenie fakultatywnych JPK od 1.1.2025,
b) ograniczenie zakresu danych w JPK
c) odrębna schema dla ŚT i WNiP,
d) projekt rozporządzenia w zakresie JPK,
e) jak przygotować się do wprowadzenia nowego raportowania (JPK CIT elementem JPK KR).

5. Spółki holdingowe – nowa preferencja w opodatkowaniu od 2022 roku ze zmianami w roku 2023, najnowsze orzecznictwo:
a) opodatkowanie spółek holdingowych – na czym polega,
b) podstawowe warunki skorzystania z powyższych preferencji,
c) ulga dywidendowa a preferencyjne opodatkowanie polskich spółek holdingowych,
d) zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych a ulga dywidendowa,
e) krąg przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi,
f) termin wejścia w życie – przepisy przejściowe w poszczególnych latach.

6. Przepisy o przerzuconych dochodach – jak stosujemy od roku 2023:
a) koszty będące podstawą opodatkowania,
b) zasady opodatkowania w tym przesłanki naliczenia podatku,
c) analiza warunków opodatkowania w kontekście objaśnień podatkowych MF,
d) obowiązki dokumentacyjne – przerzucenie dowodzenia na podatnika,
e) deklaracja podatkowa.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-09-202427-09-2024Online

Zaufali nam: