Rekrutacja i selekcja pracowników – nowoczesne narzędzia rekrutera w czasach zmian

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan


W dzisiejszych czasach w wielu branżach mierzymy się z niedoborem kandydatów do pracy. Zatem niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności pozyskiwania kandydatów, przeprowadzania z nimi efektywnych rozmów rekrutacyjnych oraz budowanie Employer Brandingu pracodawcy.

 

Adresaci szkolenia

Osoby rekrutujące, menedżerowie i specjaliści działów HR. Wszystkie osoby odpowiedzialne za pełny proces planowania zatrudnienia.

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych w dobie rynku pracownika.

Na szkoleniu dowiesz się:
• jak przygotować opis stanowiska pracy?
• jak opracować profil osobowy kandydata?
• jak tworzyć dobre ogłoszenia o pracę?
• jak przyciągnąć najlepszych kandydatów?
• jak ocenić CV ?
• jak sprawnie przeprowadzić selekcję?
• jak ocenić przeprowadzoną rekrutację i selekcję?
• jak budować employer branding i candidate experience?

Korzyści ze szkolenia

Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• zasad tworzenia wizerunku pracodawcy – Employing Branding
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• wykorzystywania narzędzi social media w procesie rekrutacji ( FB, LI i inne w zależności od branż)
• prowadzenia rozmów z hiring managerami (briefing)
• tworzenia profilu kandydata na dowolne stanowisko pracy
• wykorzystywania metod boolean search, sourcingu, direct search,
• umiejętnego przeprowadzania screeningu telefonicznego,
• celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV),
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• budowania pozytywnego candidate experience,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności.
Wśród wielu form aktywności będą wykorzystywane: ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe), odgrywanie scenek/ról, case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej), dyskusje, burze mózgów, prezentacja multimedialna. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne eksperta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Budowanie wizerunku rekrutera:
• rekruter jako komórka wspierająca budowanie kultury Customer Experience,
• candidate experience w procesie rekrutacji,
• warsztaty z mapowania podróży kandydata.

2. Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie w procesie doboru kadr:
• zasady tworzenia wizerunku organizacji – Employer Branding,
• budowanie opinii o organizacji u potencjalnych klientów,

3. Automatyzacja procesów rekrutacyjnych, Systemy rekrutacyjne, Nowoczesne źródła pozyskiwania kandydatów
• systemy ATS Applicant Tracking System – rodzaje systemów ATS w Polsce i na świecie, ATS na przykładzie systemu Traffit,
• portale związane z pracą i agregatory,
• linkedin i nowoczesne metody rekrutacji i sourcingu kandydatów,
• warsztaty z wykorzystania Boolean search i pisania wiadomości do kandydatów,
• pracuj.pl – system E-recruiter.

4. Organizacja i procesy pracy, Definiowanie wymagań na potrzeby rekrutacji, Komunikacja z biznesem:
• organizacja i jej procesy, rola i funkcje poszczególnych działów w procesach,
• definiowanie wymagań na potrzeby rekrutacji,
• budowanie opisu stanowiska i profilu kompetencyjnego kandydata,
• przygotowanie strategii rekrutacji i selekcji, projektowanie procesu, wybór narzędzi selekcji,
• direct search,
• tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych przyciągających uwagę kandydatów.

5. Planowanie procesów rekrutacji na różnych poziomach
• RODO w procesach rekrutacji,
• rekrutacja na stanowiska produkcyjne,
• rekrutacja na stanowiska specjalistyczne,
• rekrutacja na stanowiska menedżerskie,
• rekrutacja w IT.

6. Rozmowa kwalifikacyjna:
• rodzaje pytań, budowanie scenariusza rozmowy,
• wywiad kompetencyjny.

7. Analiza kompetencji kandydata:
• rodzaje testów i zadań wykorzystywanych w procesach rekrutacji,
• matryca oceny kompetencji – aplikacje do badania kompetencji kandydata, testy online.
• testy kompetencji na różne poziomy stanowisk.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
05-10-202306-10-2023Poznań
19-10-202320-10-2023Warszawa
24-10-202325-10-2023Gdańsk
26-10-202327-10-2023Katowice
07-11-202308-11-2023Wrocław
16-11-202317-11-2023Kraków
21-11-202322-11-2023Poznań
28-11-202329-11-2023Warszawa

Zaufali nam: