Szkolenie online Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2023

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się

• kiedy pracownik ma prawo do świadczenia z tytułu choroby własnej a kiedy np. z tytułu opieki,
• jak ustalić z uwzględnieniem zmian wysokość świadczeń z tytułu macierzyństwa,
• kiedy i w jaki sposób uwzględnić różne premie w podstawie zasiłkowej,
• jak wyliczyć kwotę netto wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków

Program szkolenia

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian w zakresie zasiłku macierzyńskiego.

3. Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej.

4. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady ogólne

5. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady szczególne:
• zmiana wymiaru etatu,
• składniki należne do określonego terminu,
• wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem.

6. Uzupełnianie wynagrodzenia.

7. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-10-2023Online
17-11-2023Online
28-11-2023Online
20-12-2023Online

Zaufali nam: