Szkolenie online Budowanie odporności psychicznej w organizacji SSC/GBS

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Osoby na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla, a także niedawno mianowani liderzy zespołów, którzy dążą do zwiększenia efektywności i odporności u siebie i swoich zespołów.

Cel szkolenia

Celem tego interaktywnego warsztatu jest zdobycie przez uczestników praktycznych narzędzi i technik rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania przytłoczeniu. Uczestnicy będą w stanie bardziej efektywnie zarządzać swoim czasem i energią i będą lepiej przygotowani być wesprzeć swój zespół.

Opis szkolenia

Dlaczego ludzie odchodzą z organizacji? Utrata cennych pracowników jest jednym z najbardziej frustrujących i kosztownych problemów, z jakimi często borykają się firmy. W wielu przypadkach ludzie odchodzą z pracy z powodu powtarzających się stresujących sytuacji i poczucia braku wsparcia. Jako menedżerowie i liderzy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego środowiska do rozwoju naszych zespołów, dbanie o ludzi, minimalizowanie napięć i zapewnianie odpowiedniego wsparcia, prowadzącego do dobrego samopoczucia, produktywności, efektywności i satysfakcji w zespole.

Prowadzący szkolenie

Executive Leadership Coach z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w UK, Hiszpanii i Polsce.

Metodologia szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów z naciskiem na praktyczną naukę i zastosowanie nowych umiejętności w miejscu pracy.
Metodologia obejmuje narzędzia i techniki, takie jak:
• coaching
• studium przypadku i symulacja odgrywania ról
• praca w parach
• indywidualne zadania
• sesje burzy mózgów
• praca zespołowa
• coaching

Program szkolenia

1. Czym jest odporność?
• Zrozumienie różnych składników odporności; progi odporności oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki prowadzące do przytłoczenia

2. Zarządzanie sobą.
• Test odporności: Gdzie jestem teraz? Jak wygląda sukces?
• Rozpoznawanie sygnałów przytłoczenia i wypalenia u siebie i innych

3. Efektywne zarządzanie czasem.
• Ustalanie priorytetów i planowanie
• Macierz Eisenhowera (pilne/ważne)
• Asertywność / delegowanie zadań

4. Zdrowe granice jako podstawa odporności.
• Zdrowe granice z członkami zespołu i klientami
• Siła „nie” i zarządzanie oczekiwaniami
• Definiowanie i wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

5. Budowanie odporności w zespole.
• Jaki jest poziom odporności Twojego zespołu (indywidualny/zbiorowy)?
• Identyfikacja mocnych i słabych stron
• Komunikacja i siła otwartych pytań
• Budowanie zaufania w nowych zespołach

6. Zarządzanie stresem i sytuacjami kryzysowymi.
• Oko burzy: jak radzić sobie z kryzysem
• Zarządzanie zmianą
• Kiedy stres jest motywatorem?

7. Twój Plan Działania .
• Tworzenie własnego planu działania na rzecz odporności (dla siebie i swojego zespołu)
• Otrzymywanie wsparcia organizacyjnego
• Feedback i sprawdzanie efektywności planu

8. Twój sposób myślenia z nastawieniem na sukces.
• Strefy wpływu: wewnętrzna i zewnętrzna
• Praktyczne techniki uważności w pracy: praca z oddechem i wizualizacja
• Growth Mindset

Inne formy szkolenia

• W języku angielskim »

• Jako szkolenie zamknięte, wyłącznie dla pracowników organizacji lub centrum.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

8:30 – logowanie Uczestników 9:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Wioletta Świercz
tel. (22) 208 21 29 | kom. 504 435 986
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-10-2024Online

Zaufali nam: