Szkolenie online Akademia Księgowości dedykowana pracownikom SSC – Poziom I: Wprowadzenie do Rachunkowości

Cena: 2090 zł + 23 % VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2090 zł + 23 % VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Pracownicy obszarów AP, AR, GL zatrudnionych w SSC/GBS

Cel szkolenia

Celem całego kursu jest przeprowadzenie jego uczestników od podstaw rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej obejmujących terminologię oraz zasady prowadzenia rachunkowości do bardziej zaawansowanych aspektów jak przekazanie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej i wprowadzaniem księgowań na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

W sposób przystępny i zrozumiały zostaną przedstawione podstawowe zasady rachunkowości
i księgowości. Uczestnicy na licznych przykładach/ case study będą poznawać istotę rachunkowości
i księgowości jak również wybrane aspekty podatkowe. Kurs ułatwi uczestnikom zrozumienie skomplikowanych zagadnień księgowych tak, aby mogli oni w przyszłości być bardziej samodzielnymi pracownikami w obszarach księgowości w których się specjalizują.

POZIOM 1 – jest poziomem podstawowym, który przede wszystkim wprowadza dla uczestników terminologię i pojęcia księgowe oraz obejmie teoretyczne aspekty rachunkowości poparte wieloma przykładami głównie w obszarach należności oraz zobowiązań. Celem tej części jest również wprowadzenie całościowego przeglądu bilansu oraz rachunku zysków i strat w taki sposób, aby uczestnicy zrozumieli powiązania pomiędzy wykonywaną przez nich pracą, a innymi obszarami ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:
a) polityka rachunkowości i plan kont – wybór i stosowanie zasad rachunkowych,
b) wprowadzenie do terminologii – faktura, oryginał/ kopia/ duplikat faktury, nota kredytowa, nota odsetkowa, polecenie zapłaty, data wymagalności, terminy płatności, zamówienie, przyjęcie towaru, faktura papierowa vs faktura elektroniczna w tym bez podpisu elektronicznego, faktura w formie dokumentu pdf, koszt/ wydatek, usługa, towar, sprzedaż, VAT naliczony/ należny, konto rozliczenia zakupu,
c) cele prowadzenia ksiąg (przygotowanie sprawozdań) – omówienie poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat,
d) podział i zasady funkcjonowania: kont księgowych, kont bilansowych, wynikowych, pozabilansowych,
e) księga główna i stosowanie pomocniczych ksiąg rachunkowych (analityka i syntetyka).
(+ omówienie na przykładowym bilansie i rachunku zysków i strat)

2. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie zasady podwójnego zapisu.

3. Obieg dokumentów księgowych [AP]:
a) omówienie procesu księgowań związanych z obiegiem i akceptacją dokumentów księgowych, w tym omówienie zasad autoryzacji oraz wyjaśniania rozbieżności (faktury z zamówieniem oraz faktury bez zamówień) – księgowania na koncie rozliczenia zakupu (wyjaśnianie różnic i analiza otwartych pozycji),
b) omówienie elementów niezbędnych na dokumentach księgowych do wprowadzenia księgowań – proces przygotowania dokumentów księgowych (otrzymanie, sortowanie, wskanowanie, dekretacja, zaksięgowanie, autoryzacja, zapłata itd.),
c) czytanie otrzymywanych dokumentów księgowych oraz zamówień ze zrozumieniem,
d) rodzaje płatności, w tym płatności automatyczne vs płatności manualne (pilne).

4. Omówienie zasad i schematów księgowań dla szczególnych przypadków transakcji zakupowych [AP]:
a) omówienie zasad funkcjonowania zakupowego konta technicznego,
b) omówienie procesu 3 way matching (zamówienie/ faktura/ płatność),
c) zamówienia zakupowe (PO – purchase orders),
d) zobowiązania naliczane w formie rezerw kosztowych – dostawy niefakturowane,
e) zobowiązania z tytułu faktur bez otrzymania dostawy.
(+ przykładowe księgowania na poszczególnych etapach procesu zakupu i matchowania dokumentów w tym procesie)

5. Obieg dokumentów księgowych [AR]:
a) księgowanie faktury sprzedażowej,
b) rejestrowanie zapłaty za fakturę – częściowej i pełnej płatności otrzymanej.

6. Tematy specyficzne:
a) otwarte pozycje rozrachunków w tym salda kredytowe odbiorców oraz debetowe dostawców – omówienie faktu istnienia i skutków dla ksiąg rachunkowych,
b) prezentacja podstawowych księgowań w księdze głównej (które nie są wprowadzone przez AP czy AR: rezerwy, RMC, RMB oraz księgowanie odsetek – z omówieniem wpływu na bilans i rachunek zysków i strat – proces zamykania miesiąca/ okresu),
c) analiza otwartych pozycji w księdze AR oraz AP,
d) rozliczanie delegacji pracowników – dokumenty oraz zasady księgowania,
e) proces audytu ksiąg rachunkowych – cele, uczestnicy, zaangażowanie i odpowiedzialność księgowości, najczęściej wykorzystywane w procesie audytu dokumenty ze zobowiązań oraz należności. (+ omówienie z przykładowym warsztatem księgowym).

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

 

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training SSC Accounting Academy. Level I: Introduction to Accounting – a course dedicated to SSC/GBS »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 2090 zł + 23 % VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-09-202420-09-2024Online

Zaufali nam: