Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT po zmianach przepisów

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Jacek Matarewicz – adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Michał Krawczyk – ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Transakcje łańcuchowe, a w szczególności te trójstronne powoli stają się powszechnie występującymi w obrocie gospodarczym transakcjami.
Na przeszkodzie w dokonywaniu tego typu transakcji mogą jednak stanąć niezwykle skomplikowane w tym zakresie przepisy podatku od towarów i usług, które na szczęście od października 2021 r. zostały korzystnie dla podatników doprecyzowane, ograniczając tym samym w niektórych przypadkach występowania ryzyka interpretacyjnego.
Celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe omówienie prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najkrótszych, czyli trójstronnych, szczególnie istotnych i specyficznie rozliczanych w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady poszczególnych transakcji wraz z odnoszącym się do nich orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich sądów administracyjnych oraz praktyką organów podatkowych i znowelizowanych przepisów.
Opisywane transakcje zostaną również przedstawione na tle wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, eksportu oraz importu towarów.
W efekcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych.

Program szkolenia

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
a) reguły INCOTERMS 2020 oraz 2010,
b) moment dokonania dostawy towarów a odpowiednie reguły INCOTERMS,
c) sposób określenia ceny w zależności od zastosowania odpowiednich reguł INCOTERMS,
d) analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2020 wraz z omówieniem ostatnich zmian,
e) najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS.

3. Określanie miejsca dostawy towarów na gruncie podatku VAT:
a) znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
b) miejsce dostawy towarów transportowanych,
c) miejsce dostaw towarów nietransportowanych,
d) miejsca dostawy a miejsce opodatkowania w przypadku transakcji WNT,
e) miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej z uwzględnieniem zmian w przepisach od października 2021 r.:
a) „test na łańcuch” – kiedy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową zgodnie z przepisami o podatku VAT?
b) podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
c) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej – pojęcie organizatora transportu zgodnie z orzecznictwem,
d) ustalanie dostawy „ruchomej” oraz dostaw „nieruchomych” w celu określenie miejsca i sposób ich opodatkowania:
– transakcje łańcuchowe w ramach eksportu towarów – specyfika rozliczania z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.,
– transakcje łańcuchowe w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych – specyfika rozliczania z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r. oraz od października 2021 r.,
– transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
g) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
h) transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

5. Rozliczanie podatku VAT w przypadku unijnych transakcji trójstronnych uproszczonych:
a) transakcja trójstronna uproszczona jako szczególny rodzaj transakcji łańcuchowej,
b) warunki zastosowanie unijnego uproszczenia w transakcji trójstronnej:
– podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej – miejsce rejestracji dla potrzeb VAT-UE oraz kraj siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności,
– organizacja transportu towarów oraz ubezpieczenia a transakcja trójstronna uproszczona,
c) określenia miejsce dostawy towarów oraz sposobu opodatkowania w przypadku transakcji trójstronnej,
d) podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
e) podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
f) podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
g) formalne, obowiązkowe elementy faktury w przypadku transakcji trójstronnej uproszczonej,

6. Wykazywanie transakcji łańcuchowej, a w szczególności trójstronnej uproszczonej w JPK_V7 (w deklaracji VAT oraz ewidencji) oraz w informacji VAT-UE:
a) pola w deklaracji VAT-7 oraz oznaczenia w ewidencji VAT, które należy wypełnić i zastosować w przypadku transakcji trójstronnych uproszczonych,
b) pola podlegające wypełnieniu w przypadku informacji podsumowującej,
c) termin właściwy dla wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej,
d) terminy właściwe dla wykazania transakcji łańcuchowej w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
e) uchybienia formalne w fakturze oraz informacji VAT-UE a możliwość zastosowania uproszczenia – rygorystyczne stanowisko organów podatkowych a orzecznictwo TSUE.

7. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-07-2024Warszawa
18-09-2024Warszawa
16-10-2024Warszawa
15-11-2024Warszawa

Zaufali nam: