Szkolenie online Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2024

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i płac pracowników.

Cel szkolenia

Przekazanie kompleksowej praktycznej wiedzy w zakresie dokonywania potrąceń, w różnych sytuacjach i przypadkach szczególnych.

Metodyka szkolenia

Wykład merytoryczny poparty przykładami praktycznego rozliczania potrąceń, połączony z ćwiczeniami dla Uczestników.

Program szkolenia
  1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:
•rodzaje potrąceń,
•maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń, z uwzględnieniem stanowiska PIP i Krajowej Rady Komorniczej z wypłat na przełomie roku,
•zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania,
•zasady dokonywania potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
•zasady dokonywania potrąceń w przypadku realizowania kilku wypłat w miesiącu,
•zasady dokonywania potrąceń w przypadku świadczeń niepieniężnych należnych pracownikowi (opieka medyczna, karty sport, finansowanie dojazdów, ryczałt za użytkowanie samochodu, bony itp.).

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:
•rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:
•rodzaje potrąceń,
•maksymalne potrącenia i kwoty wolne,
•potrącenia dobrowolne.

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:
•obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika,
•w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych,
•w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-04-2024Online
22-05-2024Online
19-06-2024Online

Zaufali nam: