Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania:
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Uczestnik zapozna się z wymagania EBA dot. outsourcingu i KNF w zakresie oceny jakości usług dostawcy zewnętrznego, bezpieczeństwa i spełnienia wymagań zawartych umów z bankiem.

Program szkolenia

1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych

2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu (kontrola, audyt)

3. Wytyczne KNF dotyczące usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mające szczególny charakter ze względu na bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych na rzecz klientów oraz reputację banku

4. Wytyczne EBA dot. oceny jakości usług podmiotu zewnętrznego w tym wytycznych przy zawieraniu umów outsourcingowych

5. Procedury doboru usługodawców zewnętrznych

6. Ocena umów outsourcingu

7. Podstawowe zasady i wytyczne w sprawie kontroli usługodawców zewnętrznych

8. Potencjalny wpływ umowy outsourcingu na zdolność banku do:
a. Identyfikacji ryzyka, zarządzania ryzykiem i jego monitorowania
b. Spełnienia wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych
c. Przeprowadzenia stosownych audytów dotyczących funkcji będących przedmiotem outsourcingu

9. Wzorcowa ankieta oceny podmiotu zewnętrznego

10. Zasady raportowania efektów kontroli i audytu dostawcy zewnętrznego

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
08-07-2024Warszawa

Zaufali nam: