Szkolenie online Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy usług IT zgodnie z wymaganiami ISO 27001 oraz Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego i nadzoru EBA w zakresie outsourcingu

Cena: 890 zł + 23% VAT 

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Uczestnik zapozna się z wymagania EBA dot. outsourcingu i KNF w zakresie oceny jakości usług dostawcy zewnętrznego, bezpieczeństwa i spełnienia wymagań zawartych umów z bankiem.

Program szkolenia

1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych

2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu (kontrola, audyt)

3. Wytyczne KNF dotyczące usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne mające szczególny charakter ze względu na bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych na rzecz klientów oraz reputację banku

4. Wytyczne EBA dot. oceny jakości usług podmiotu zewnętrznego w tym wytycznych przy zawieraniu umów outsourcingowych

5. Procedury doboru usługodawców zewnętrznych

6. Ocena umów outsourcingu

7. Podstawowe zasady i wytyczne w sprawie kontroli usługodawców zewnętrznych

8. Potencjalny wpływ umowy outsourcingu na zdolność banku do:
a. Identyfikacji ryzyka, zarządzania ryzykiem i jego monitorowania
b. Spełnienia wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych
c. Przeprowadzenia stosownych audytów dotyczących funkcji będących przedmiotem outsourcingu

9. Wzorcowa ankieta oceny podmiotu zewnętrznego

10. Zasady raportowania efektów kontroli i audytu dostawcy zewnętrznego

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem z głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie kamerą) oraz dostępem do stabilnego Internetu.
Udział w szkoleniu on-line nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, podczas zajęć.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 08:45 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 9:00 – warsztat cz. I 10:30 – przerwa 15-minutowa 10:45 – warsztat cz. II 12:45 – przerwa 30-minutowa 13:15 – warsztat cz. III 14:45 – przerwa 15-minutowa 15:00 – warsztat cz. IV 16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-05-2024Online
13-06-2024Online
08-07-2024Online

Zaufali nam: