Kurs online Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Cena: 3190 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 144 h
Cena: 3190 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Kurs Doradca Podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego.

Program kursu

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe

1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

2. Zobowiązania podatkowe

3. Tajemnica skarbowa

4. Podatek od towarów i usług

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

6. Podatek dochodowy od osób prawnych

7. Podatek tonażowy

8. Podatek akcyzowy

9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

10. Podatek od gier

11. Podatek od niektórych instytucji finansowych

12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Cena: 3190 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

Wymagania:
Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Egzamin:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:45

09:00-16:45 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Online:
Sesja I, 19 – 20 października 2024
Sesja II, 26 – 27 października 2024
Sesja III, 16 – 17 listopada 2024
Sesja IV, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja V, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja VI, 11 – 12 stycznia 2025
Sesja VII, 25 – 26 stycznia 2025
Sesja VIII, 8 – 9 lutego 2025

Dostępne terminy
19-10-202409-02-2025Online

Zaufali nam: