PIT 2024 – biura rachunkowe, działalność gospodarcza, rozliczenie osób fizycznych

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Magdalena Mirowska – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo-księgowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków, księgowości i finansów. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie, przygotowanie merytoryczne prowadzonych zajęć, jasne i zrozumiałe przekazywanie treści, poparte praktycznymi przykładami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do księgowych biur rachunkowych, prowadzących księgi małych firm, przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym w zakresie obowiązków związanych z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego.
W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki podmiotu jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i zleceniobiorców. Zasady rozliczenia dochodu/straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyliczenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego za 2023 r. Przedstawione zostaną ulgi i odliczenia od dochodu i podatku w rozliczeniu rocznym osób fizycznych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną również przykłady praktycznego rozliczenia dochodu/straty podatkowej oraz wypełnienia informacji i zeznań podatkowych.

Program szkolenia

1. Obowiązki płatnika – PIT-11:
a) rozliczenie, wysyłka,
b) przykłady wypełnienia.

2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – PKPiR:
a) inwentaryzacja (remanent) – rozliczenie i wpływ na dochód,
b) rozliczenie dochodu/straty z działalności gospodarczej,
c) skala podatkowa, kwota wolna, stawki podatku,
d) PIT-B – przykład wypełnienia,
e) odliczenie straty z lat ubiegłych,
f) Odliczenie składek ZUS,
g) PIT-36 – przykład.

3. Opodatkowanie podatkiem liniowym – PKPiR:
a) inwentaryzacja,
b) rozliczenie dochodu/straty z działalności gospodarczej,
c) stawka podatku,
d) PIT-B – przykład wypełnienia,
e) odliczenie straty z lat ubiegłych,
f) odliczenie składki zdrowotnej,
g) PIT-36L – przykład.

4. Ryczałt ewidencjonowany – Ewidencja:
a) rozliczenie dochodu/straty z działalności gospodarczej,
b) odliczenie straty z lat ubiegłych,
c) PIT-28 – termin rozliczenia, przykład wypełnienia.

5. Ulgi w PIT:
a) ulga dla młodych,
b) ulga na powrót,
c) ulga dla rodzin 4+,
d) ulga dla pracujących seniorów,
e) wspólne rozliczenie małżonków,
f) wspólne rozliczenie z dzieckiem,
g) wspólne rozliczenie dla wdów i wdowców.

6. Odliczenia od dochodu:
a) Składki ZUS – zapłacone,
b) działalność badawczo-rozwojowa,
c) koszty produkcji próbnej,
d) zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
e) działalność sportowa, kulturalna, szkolnictwo wyższe i nauka,
f) terminal płatniczy i obsługa transakcji,
g) robotyzacja,
h) darowizny,
i) wydatki na cele rehabilitacyjne,
j) wydatki na termomodernizację,
k) wpłaty IKZE.

7. Odliczenia od podatku:
a) ulga na wyszkolenie uczniów,
b) ulga na dzieci.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-11-2024Warszawa
17-12-2024Warszawa

Zaufali nam: