Analiza kredytowa – kluczowe aspekty i wybrane metody

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Ekspert – bankowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jest trenerem i autorką szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy kredytowej, strukturyzacji transakcji i finansowania przedsiębiorstw. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego. W latach 2015-2017 związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W tym czasie była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych związanych z działalnością grupy podmiotów powiązanych z BGK. W latach 2015-2017 pełniła też funkcje członka rad nadzorczych TFI BGK SA oraz PIR SA. Pracę zawodową rozpoczynała w 1991 r. w Banku Interbank SA, następnie była młodszym konsultantem w firmie doradczej Finkorp Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska SA. Następnie w latach 2002-2007 związana z Bankiem BPH S.A. jako konsultant a od 2004 r. zastępca dyrektora Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm. W latach 2008-2014 pracowała w Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm. Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a także rocznego programu szkolenia kadr bankowości organizowanego przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz Deutsche Bank AG w Berlinie.

Program szkolenia

Dwudniowe szkolenie prezentujące metody analizy sprawozdań finansowych, służące diagnozie stopnia zadłużenia i prawidłowego szacowania potrzeb kredytowych i zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Dodatkowo poruszona tematyka firm sezonowych oraz takich, które realizują kontrakty długoterminowe, jak na przykład firmy budowlane.

Szkolenie dedykowane dla pracowników banków posiadających już wiedzę z czytania sprawozdań finansowych i zajmujących się na co dzień oferowaniem produktów kredytowych. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych.

Szkolenie zawiera część teoretyczną, ale wzbogacone jest także szeregiem ćwiczeń praktycznych i analizą przypadków.

Szkolenie pozwoli na pogłębienie umiejętności analitycznych oraz poznanie kluczowych aspektów w ocenie zdolności kredytowej jakie są przydatne w formułowaniu wniosków z analiz na potrzeby prowadzenia dialogu z klientami banku a także na przygotowanie „pakietu” analitycznego i sformułowanie rekomendacji dla decydenta kredytowego.

1. Rozgrzewka analityczna – warsztat wprowadzający:
a) identyfikacja istotnych zagadnień analitycznych przy pierwszej ocenie wyników finansowych klienta korporacyjnego,
b) analiza przykładów sprawozdań finansowych ilustrujących pojawiające się potencjalne negatywne zjawiska w działalności,
c) sformułowanie pierwszych wniosków z dokonanych analiz.

2. Diagnoza stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa:
a) definicje stosowane przy diagnozowaniu regularnej nadwyżki pieniężnej,
b) analiza sprawozdań finansowych pod kątem identyfikacji źródeł korekt analitycznych w szacowaniu nadwyżek pieniężnych operacyjnych,
c) główne składowe zadłużenia finansowego i ich identyfikacja na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz poza bilansem,
d) określenie stopnia zadłużenia i interpretacja bezpiecznych a także zbyt wysokich poziomów zadłużenia.

3. Kalkulacja nadwyżek pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych:
a) obliczanie regularnej operacyjnej nadwyżki finansowej – Funds From Operations (FFO),
b) porównanie FFO – ze skorygowaną EBITDA,
c) ustalenie właściwego szacunku regularnej nadwyżki pieniężnej w przypadku istotnych różnic pomiędzy FFO oraz EBITDA.

4. Metody szacowania wolnego limitu kredytowego:
a) zastosowanie wskaźnika relacji zadłużenia finansowego netto do skorygowanej EBITDA/EBITDAR w kalkulacji maksymalnego wolnego limitu kredytowego,
b) modyfikacja szacunku wolnego limitu w sytuacji potencjalnego wzrostu przychodów lub zmiany rentowności,
c) wykorzystanie wskaźnika DSCR przy testowaniu maksymalnej kwoty zadłużenia finansowego,
d) szacowanie przyszłej kwoty ekspozycji na finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa.

5. Analityczne spojrzenie na specyficzne typy działalności:
a) wybrane aspekty szacowania zapotrzebowania na limity kredytowe oraz ocena podmiotów:
• prowadzących działalność o sezonowym charakterze,
• realizujących kontrakty długoterminowe. 

Informacje organizacyjne

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
03-06-202404-06-2024Warszawa

Zaufali nam: