Rachunkowość budżetowa 2024 dla zaawansowanych w JSFP – błędy i nieprawidłowości

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Rachunkowość budżetowa z uwagi na funkcjonowanie w ramach finansów publicznych posługuje się często specyficznymi rozwiązaniami w ewidencji księgowej. Nawet doświadczeni księgowi mają niekiedy problem z niektórymi sytuacjami ewidencyjnymi czy sprawozdawczymi. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze najczęściej występujących problemów przy księgowaniach w jednostce budżetowej (również błędów wykazywanych w protokołach pokontrolnych RIO I NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji oraz ich odniesieniami do sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Problemy ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.:
a) nadpłaty,
b) należności sporne i wątpliwe,
c) należności długoterminowe,
d) przedawnienia.

2. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.

3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja. Odpisy a należności umorzone, przedawnione.

4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

5. Problemy ewidencji wydatków, w tym min.:
a) wydatki remontowe, a inwestycyjne,
b) zakupy bieżące, a majątkowe,
c) zaangażowanie i zobowiązania,
d) wydatki niewygasające.

6. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Korekta kosztów.

7. Rozliczenia międzyokresowe – zasady, uproszczenia.

8. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.

9. Fundusz jednostki i jego analityka.

10. Inne różne wątpliwości ewidencyjne.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
05-07-2024Warszawa
30-08-2024Warszawa

Zaufali nam: