Akademia płac 2023 – wynagrodzenia i zasiłki na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 roku

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia na różne rodzaje nieobecności oraz za okres nieświadczenia pracy,
• jak ustalić wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian
• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie netto pracownika z uwzględnieniem zasad od 1 stycznia 2023

Program szkolenia

DZIEŃ I Wynagrodzenia na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności:
• ustalanie wynagrodzenia w przypadku różnych nieobecności.

2. Naliczanie różnych składników listy płac:
• dodatek za zmianę nocną,
• ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych,
• ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop,
• ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
• odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

3. Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023:
• składki na ubezpieczenia społeczne – wysokość i limit,
• składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady ograniczenia wysokości,
• zaliczka na podatek dochodowy – zasady naliczania od stycznia 2023 roku.

4. Ustalanie wynagrodzenia netto pracownika z uwzględnieniem PPK.

5. Narzuty na wynagrodzenie:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składka na FPi FS, FGŚP i FEP.

DZIEŃ II Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2023

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian.

3. Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej.

4. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady ogólne.

5. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady szczególne:
• zmiana wymiaru etatu,
• składniki należne do określonego terminu,
• wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem.

6. Uzupełnianie wynagrodzenia.

7. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa z uwzględnieniem zmian

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-10-202320-10-2023Warszawa
19-10-202320-10-2023Poznań
26-10-202327-10-2023Wrocław
16-11-202317-11-2023Warszawa
20-11-202321-11-2023Poznań
27-11-202328-11-2023Wrocław
14-12-202315-12-2023Poznań
19-12-202320-12-2023Warszawa

Zaufali nam: