Szkolenie online Akademia płac 2022/2023– wynagrodzenia i zasiłki na listach płac z uwzględnieniem zmian od lipca i sierpnia 2022 roku oraz stycznia 2023 roku

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia na różne rodzaje nieobecności oraz za okres nieświadczenia pracy,

• jak ustalić wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian, jakie mają obowiązywać od sierpnia 2022

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie netto pracownika z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 i stycznia 2023 roku.

Program szkolenia

Dzień I

Wynagrodzenia na listach płac z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 i stycznia 2023

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku różnych nieobecności:
• ustalanie wynagrodzenia w przypadku różnych nieobecności.

2. Naliczanie różnych składników listy płac:
• dodatek za zmianę nocną,
• ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych,
• ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop,
• ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
• odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

3. Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika z uwzględnieniem zmian od 2022 i 2023:
• Składki na ubezpieczenia społeczne – wysokość i limit
• Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady ograniczenia wysokości
• Zaliczka na podatek dochodowy – zasady naliczania od lipca 2022 i stycznia 2023 roku.

4. Ustalanie wynagrodzenia netto pracownika z uwzględnieniem PPK.

5. Narzuty na wynagrodzenie:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składka na FPi FS, FGŚP i FEP.

Dzień II
Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2022

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2022 roku

3. Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej.

4. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady ogólne.

5. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady szczególne:
• zmiana wymiaru etatu,
• składniki należne do określonego terminu,
• wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem.

6. Uzupełnianie wynagrodzenia.

7. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa z uwzględnieniem zmian.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy

22-08-202223-08-2022Online
27-09-202228-09-2022Online

Zaufali nam: