Szkolenie online Tajemnica bankowa w praktyce banków. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej.

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Jednym z podstawowych obowiązków banków jest zachowanie w tajemnicy informacji powierzonych przez klienta, w szczególności tych dotyczących jego produktów bankowych. Ujawnienie tych informacji bez podstawy prawnej może rodzić szereg negatywnych konsekwencji dla banku oraz osoby, która doprowadziła do ich ujawnienia. Zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki. Powoduje to konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z tego obszaru, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego banku. Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie kwestii tajemnicy bankowej.

Program szkolenia

1. Źródła prawa regulujące tajemnicę bankową.

2. Zakres podmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

3. Zakres czasowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

4. Zakres przedmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

5. Ochrona tajemnicy bankowej a ochrona danych osobowych beneficjenta tajemnicy.

6. Beneficjent tajemnicy bankowej.

7. Tajemnica bankowa przy umowa z podmiotami zewnętrznymi.

8. Ujawnianie tajemnicy bankowej bankowym, instytucją kredytowym oraz instytucją pożyczkowym.

9. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów egzekucyjnych.

10. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

11. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów kontrolnych i nadzorczych.

12. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów skarbowych oraz innych organów publicznych.

13. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów ochrony prawnej i ścigania.

14. Pozostałe przypadku obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej.

15. Tajemnica bankowa a procedura zmierzająca do przeniesienia wierzytelności na podmiot trzeci.

16. Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej.

17. Tajemnica w przedsiębiorstwach powiązanych.

18. Tajemnica bankowa a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

19. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową.

20. Zasady ochrony i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa.

21. Zabezpieczenie tajemnicy przy jej transferze na zewnątrz.

22. Odpowiedzialność pracownika za ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy.

23. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

24. Odpowiedzialność cywilnoprawna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

25. Odpowiedzialność o innym charakterze za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.
26. Pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-12-2023Online

Zaufali nam: