Tajemnica bankowa w praktyce banków. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej.

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Jednym z podstawowych obowiązków banków jest zachowanie w tajemnicy informacji powierzonych przez klienta, w szczególności tych dotyczących jego produktów bankowych. Ujawnienie tych informacji bez podstawy prawnej może rodzić szereg negatywnych konsekwencji dla banku oraz osoby, która doprowadziła do ich ujawnienia. Zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki. Powoduje to konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z tego obszaru, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego banku. Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie kwestii tajemnicy bankowej.

Program szkolenia

1. Źródła prawa regulujące tajemnicę bankową.

2. Zakres podmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

3. Zakres czasowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

4. Zakres przedmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

5. Ochrona tajemnicy bankowej a ochrona danych osobowych beneficjenta tajemnicy.

6. Beneficjent tajemnicy bankowej.

7. Tajemnica bankowa przy umowa z podmiotami zewnętrznymi.

8. Ujawnianie tajemnicy bankowej bankowym, instytucją kredytowym oraz instytucją pożyczkowym.

9. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów egzekucyjnych.

10. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

11. Ujawniania tajemnicy bankowej na żądanie organów kontrolnych i nadzorczych.

12. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów skarbowych oraz innych organów publicznych.

13. Ujawnianie tajemnicy bankowej na żądanie organów ochrony prawnej i ścigania.

14. Pozostałe przypadku obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej.

15. Tajemnica bankowa a procedura zmierzająca do przeniesienia wierzytelności na podmiot trzeci.

16. Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej.

17. Tajemnica w przedsiębiorstwach powiązanych.

18. Tajemnica bankowa a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

19. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową.

20. Zasady ochrony i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa.

21. Zabezpieczenie tajemnicy przy jej transferze na zewnątrz.

22. Odpowiedzialność pracownika za ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy.

23. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

24. Odpowiedzialność cywilnoprawna za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.

25. Odpowiedzialność o innym charakterze za ujawnienie tajemnicy bankowej i przedsiębiorstwa.
26. Pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-04-2024Warszawa

Zaufali nam: