Windykacja w branży budowlanej i deweloperskiej – zagadnienia praktyczne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Zasady windykacji – czyli autorski pomysł trenera na skuteczną windykację w branży budowlanej.

2. Zobowiązania umowne – zagadnienia ogólne.

3. Usługi budowlane – najważniejsze zasady zawierania umów ważne dla windykacji należności.

4. Uznany podwykonawca a windykacja.

5. Wykonanie umów i skutki ich niewykonania w firmie budowlanej – o czym musi wiedzieć pracownik zajmujący się sprzedażą oraz pracownicy windykacji aby skutecznie odzyskiwać należne kwoty?

6. Sposoby wygaszania zobowiązań – czyli czy tylko zapłata pieniężna rozwiązuje problem należności?

7. Zabezpieczanie wykonania umów – jak i kiedy skutecznie korzystać z zabezpieczeń w branży budowlanej?

8. Identyfikacja problemów z dłużnikiem:
a) przyczyny braku zapłaty,
b) kategoryzacja dłużników,
c) znikający dłużnik – odnajdywania dłużnika,
d) zagraniczny dłużnik a problemy wierzyciela.

9. Windykacja polubowna w branży budowlanej, czyli jak przekonać dłużnika, że warto zapłacić ze szczególnym uwzględnieniem windykacji od podmiotów zagranicznych.

10. Zawieszenie i przerwanie świadczeń firmy budowlanej (zejście z budowy, jako ostateczność)
w przypadku braku zapłaty: kiedy i na jakich warunkach można zawieszać oraz przerywać świadczenia oraz jak to zrobić aby odzyskać należność?

11. Czy istnieją jakieś szczególne uprawnienia firmy budowlanej w przypadku braku zapłaty?

12. Windykacja należności w przypadku współpracy w ramach konsorcjum budowlanego.

13. Negocjacje windykacyjne – najważniejsze zagadnienia:
a) praktyczne ujęcie problemu technik miękkiej windykacji telefonicznej,
b) z kim rozmawiać w sprawie spłaty zobowiązań?
c) planowanie rozmowy i jej poszczególne etapy,
d) najczęściej spotykane wymówki dłużników – czyli pomysłowy dłużnik też musi płacić!

14. Negocjacje z zagranicznym dłużnikiem.

Organizacja działu windykacji – procesy windykacyjne:

1. Metodyka prowadzenia „miękkiej” windykacji.

2. Organizacja pracy komórki/osoby/osób zajmujących się windykacją.

3. Procedury windykacyjne.

4. Rozmowa z trudnym dłużnikiem – najważniejsze zagadnienia.

Podatkowe i rachunkowe aspekty windykacji (podstawowe zagadnienia, w tym wykorzystanie podatków w windykacji!):

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych.

2. Ulga na złe długi w VAT – regulacje podatkowe z uwzględnieniem wyroku TS UE.

3. Należności w kosztach oraz odpisy na należności w kosztach.

4. Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.

5. Należności w kosztach podatkowych – czy można zaliczyć kwotę brutto?

6. Odpisy aktualizujące w kosztach – kiedy lepiej nie stosować?

7. Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji.

8. Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

9. Rozliczenie faktoringu przez wierzyciela – rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa.

10. Koszty windykacji polubownej i sądowej w księgach.

11. Księgowanie należności nieściągalnych.

12. Odpisy aktualizujące należności nieściągalnych w księgach wierzyciela.

13. Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną w księgach.

14. Sprzedaż wierzytelności w księgach wierzyciela.

15. Spłata należności w księgach wierzyciela.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-06-2024Warszawa

Zaufali nam: