Klasyfikacja budżetowa 2024 – aspekty praktyczne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników posługujących się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Szkolenie przybliży uczestnikom zatem prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK m.in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.

2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.

3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 090, 091, 092,
b) kary 057, 058 a 095,
c) dochody majątkowe 077, 078, 087,
d) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
e) inne min. 063, 064, 094, 291 i 295, 666 i 669.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f) świadczeń 311 a 302,
g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h) ekspertyz 439,
i) tłumaczeń 438,
j) usług między jst 433,
k) energii 426 a 430,
l) usług zdrowotnych 428 a 430,
m) szkoleń 455, 470 i 430,
n) opłat komorniczych 461, a 443
o) remontów 427 oraz 434 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605,
p) wydatków inwestycyjnych 605, a zakupów inwestycyjnych 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z RFIL czy Polskiego Ładu.

5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

6. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
24-06-2024Warszawa
03-07-2024Warszawa
26-08-2024Warszawa

Zaufali nam: