KONFERENCJA
Czas na ESG

Cena: 2495 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2495 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Nie musimy wybierać między gospodarką a walką z ociepleniem klimatu, trzeba tylko zmienić sposób myślenia

Uchwalona w grudniu 2022 roku dyrektywa CSRD nadaje dynamiki zielonej transformacji a wdrożenie jednolitych standardów raportowania ESRS zmusi organizacje do wdrożenia zmian w swoich procesach i operacjach. Nowe wymogi w zakresie ujawnień nakładają obowiązek należytej staranności w identyfikacji, analizie i gromadzeniu danych z całego łańcucha wartości. Tym samym również te przedsiębiorstwa, które znajdą się poza listą firm zobligowanych do raportowania, będę de facto objęte koniecznością przestrzegania zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Nowe regulacje to nie tylko obowiązek – to również szansa na zmianę modelu biznesowego opracowanie nowego produktu/usługi, czy zagospodarowanie niszy. Zielona transformacja oznacza nowe możliwości w zakresie pozyskania finansowania na wdrażanie niezbędnych zmian i rozwój.

Zrównoważony rozwój oznacza także zmiany w warstwie społecznej. Jako konsumenci zwracamy baczniejszą uwagę na skład i sposób wytwarzania produktów, jako pracownicy dbamy równą dostępność do pracy oraz sprawiedliwy sposób wynagradzania bez względu na różnice. To wszystko idzie w parze z działaniami firm podejmowanymi w obszarze #diversity #inclusion #equality.

To czas na podejmowanie zdecydowanych działań… I temu poświęcona będzie II edycja naszej konferencji.

Dołącz do najciekawszego wydarzenia roku!

Dostępne terminy
27-09-202328-09-2023Warszawa

Zaufali nam: