Szkolenie online Zarządzanie łańcuchem dostaw z naciskiem na koszty, bezpieczeństwo i niezawodność

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Przy bardzo konkurencyjnym rynku a jednocześnie jego dynamicznych zmianach, przedsiębiorstwa szukają metod optymalizacji kosztów. Jednym z podstawowych rozwiązań które często stosują przedsiębiorstwa to outsourcing pewnej grupy działań. Kluczowi klienci przywiązują wagę do odpowiedzialności wykonawcy usługi logistycznej – przepływów (transport, składowanie, kompletacja). Duże firmy przed podjęciem współpracy rozumiejąc zasady bezpieczeństwa łańcucha dostaw certyfikują swoich podwykonawców. Obecnie to często standardowe zasady przed podpisaniem kontraktu.
Należy pamiętać, że w procesie koszty są ściśle powiązane ze współpracą z klientem. Dlatego ważne są standardy. Standardy mają ścisłe przełożenie na KPI i ocenę realną a subiektywną ocenę współpracy. W szkoleniu z naciskiem na formę warsztatów chcemy przekazać niezbędną wiedzę aby uczestnicy „poczuli” proces którego skutkiem może być certyfikacja.

Cel szkolenia

1. Wiedza, co robić by zagwarantować bezpieczeństwo dostaw.

2. Podstawy prawne i klauzule w umowach/zleceniach transportowych, na co zwracać uwagę przewoźnikom, spedytorom w zakresie załadunku, zabezpieczeniu czy odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

3. Zmiana sposobu myślenia uczestników procesu na JAKOŚĆ USŁUGI a nie „jakoś to będzie”.

4. Podniesienie świadomości osób biorących udział w procesie logistycznym:
• jak identyfikować partnerów handlowych, by zagwarantować bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw,
• jakie kryteria powinniśmy sprawdzać w wyborze dostawców usług logistycznych szczególnie w uwarunkowaniach importowo/eksportowych przewozie nietypowym ADR , gabaryty itd.

Program szkolenia

I. Zarządzania przedsiębiorstwem a standardy

1.Pojęcia podstawowe związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw:
a) czy zysk a przychód to samo – kiedy Klient chce zapłacić więcej?
b) kontrola i controling w bezpieczeństwie łańcucha dostaw,
c) odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia wykonawcy i podwykonawcy.

2. Model biznesowy organizacji a zasady optymalizacji działań:
a) identyfikacja źródeł powstawania ryzyka,
b) ile kosztuje bezpieczeństwo?
c) partnerstwo oparte o wzajemne korzyści we współpracy z outsourserami usługi.

II. Klient w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

1. Klient zewnętrzny i wewnętrzny w strukturze przedsiębiorstwa:
a) osoby kluczowe w organizacji i bezpieczeństwie łańcucha dostaw,
b) bezpieczeństwo, ryzyko i komunikacja.

2. Przygotowanie przedsiębiorstwa do zwiększenia standardów:
a) umiejętność analizy potrzeb i wdrażanie koniecznych rozwiązań,
b) planowanie współpracy z Klientem.

III. Uwarunkowanie prawne mające wpływ na bezpieczeństwo łańcucha dostaw

1. Odpowiedzialność i zobowiązania operatora logistycznego wynikające z:
a) Konwencji CMR,
b) Reguły Incoterms 2020,
c) Prawa Przewozowego i OPWS.

2. Odpowiedzialność spedycyjna a odpowiedzialność przewoźnika.

3. Zabezpieczenie operacji a Ubezpieczenie – klauzule ukryte.

4. Zasady i odpowiedzialność stron w zabezpieczeniu ładunku w procesie kompletacji, załadunku i transportu.

5. Odpowiedzialność w przewozie – operator logistyczny, przewoźnik.

6. Elementy cyberbepieczeństwa w bezpieczeństwie łańcucha dostaw.

7. Automatyzacja procesu oznaczania i przemieszczania w oparciu o GS1.

8. Nadzór on-line nad łańcuchem dostaw.

IV. Wstęp do procesu certyfikacji

1. Audyt jako forma analizy przygotowania przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatów.

2. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw a zalecane procesy certyfikacja ISO 28000, TAPA, TSR, AEO.

3. Procedury i procesy jako element wyjściowy procesu certyfikacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-12-2023Warszawa

Zaufali nam: