Szkolenie Online RODO w HR – przetwarzanie danych kadrowych

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Poruszymy istotne z punktu widzenia pracodawców zagadnienia na styku prawa pracy i RODO. Wskażemy obszary problemowe oraz dylematy interpretacyjne w obszarze ochrony danych osobowych z uwzględnieniem decyzji i stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa. Szkolenie jest podzielone na część rekrutacyjną, część odnoszącą się do zatrudnienia i odrębną analizę najnowszych zmian w kodeksie pracy.

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy odpowiedzialne za rekrutację, dokumenty kadrowe, monitoring pracowniczy, dyrektorów personalnych, kierowników HR, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów ds. szkoleń, właściciele firm, którzy samodzielnie przeprowadzają rekrutację.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom rzetelnej i aktualnej wiedzy w przystępnej i zrozumiałej formie. Prowadzący kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania gotowe do zastosowania w organizacji, które pozwalają na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymagań wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podczas szkolenia Uczestnicy

• dowiedzą się, na czym polega ochrona danych osobowych w kontekście danych kadrowych i
jak w praktyczny sposób stosować wymogi prawa w tym zakresie,
• poznają aktualne z punktu widzenia pracodawców zagadnienia, obszary problemowe i dylematy interpretacyjne,
• dowiedzą się jak w praktyczny sposób stosować RODO w obszarze HR,
• dowiedzą się jakie zmiany wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy i co one oznaczają z punktu widzenia RODO,
• otrzymają wzory dokumentów przydatnych w codziennej pracy osób zajmujących się sprawami
kadrowymi.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia:
• Dane osobowe, administrator danych, podmiot przetwarzający,

2. Zagadnienia problemowe w obszarze HR
• Rekrutacja:
– kto jest kim w procesie rekrutacyjnym,
– rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne,
– obowiązki informacyjne,
– dozwolony zakres danych
– rekrutacje online, portale społecznościowe i agencje rekrutacyjne,
– rekrutacje ukryte,
– referencje i kontakt z poprzednim pracodawcą,
– retencja danych kandydatów.
• Zatrudnienie:
– dane kadrowe w obrocie gospodarczym,
– wykorzystanie wizerunku pracownika, (adres e-mail byłego pracownika),
– medycyna pracy,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– monitoring pracowniczy,
– benefity,
– praca zdalna,
– badanie trzeźwości,
– sygnaliści – czy to już?
• Naruszenia ochrony danych osobowych w obszarze HR:
– czym są naruszenia?
– kiedy, komu i co należy zgłaszać?
– w jaki sposób zbierać informacje o naruszeniu?
– z praktyki kancelarii– czego dotyczyły naruszenia i jak zostały ocenione?

3. Ważne z punktu widzenia działu HR
– uprawnienia organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
– najważniejsze decyzje i wyroki odnoszące się do przetwarzania danych kadrowych,
– jak wdrożyć i utrzymać system ochrony danych (co robić a czego unikać)?
– jakie zmiany w przepisach nas czekają?
– gdzie szukać informacji?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-08-2024Online
20-09-2024Online

Zaufali nam: