RODO w HR – przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu pracy (praca zdalna oraz badanie trzeźwości)

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Poruszymy istotne z punktu widzenia pracodawców zagadnienia na styku prawa pracy i RODO. Wskażemy obszary problemowe oraz dylematy interpretacyjne w obszarze ochrony danych osobowych z uwzględnieniem decyzji i stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa. Szkolenie jest podzielone na część rekrutacyjną, część odnoszącą się do zatrudnienia i odrębną analizę najnowszych zmian w kodeksie pracy.

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy odpowiedzialne za rekrutację, dokumenty kadrowe, monitoring pracowniczy, dyrektorów personalnych, kierowników HR, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów ds. szkoleń, właściciele firm, którzy samodzielnie przeprowadzają rekrutację.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom rzetelnej i aktualnej wiedzy w przystępnej i zrozumiałej formie. Prowadzący kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania gotowe do zastosowania w organizacji, które pozwalają na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymagań wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas szkolenia omówione zostaną również najnowsze zmiany przepisów dotyczących zasad badania trzeźwości pracowników, pracy zdalnej oraz ochrony sygnalistów.

Podczas szkolenia Uczestnicy

• dowiedzą się, na czym polega ochrona danych osobowych w kontekście danych kadrowych i
jak w praktyczny sposób stosować wymogi prawa w tym zakresie,
• poznają aktualne z punktu widzenia pracodawców zagadnienia, obszary problemowe i dylematy
interpretacyjne,
• dowiedzą się jak w praktyczny sposób stosować RODO w obszarze HR,
• dowiedzą się jakie zmiany wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy i co one oznaczają z punktu widzenia RODO,
• otrzymają wzory dokumentów przydatnych w codziennej pracy osób zajmujących się sprawami
kadrowymi.

Program szkolenia

I. Rekrutacja

1. Kto jest kim w procesie rekrutacyjnym:
• rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne,
• współpraca z agencją zatrudnienia,
• zewnętrzne i wewnętrzne bazy danych kandydatów.

2. Stosowanie RODO w procesie rekrutacyjnym:
• obowiązki informacyjne,
• zakres pozyskiwanych danych,
• rekrutacje online, portale społecznościowe i agencje rekrutacyjne,
• rekrutacje ukryte,
• referencje i kontakt z poprzednim pracodawcą,
• okres przechowywania CV.

II. Zatrudnienie:

3. RODO w pracy i praca z RODO:
• dane pracownicze w obrocie gospodarczym,
• wykorzystanie wizerunku pracownika, (adres e-mail byłego pracownika),
• medycyna pracy,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kasa zapomogowo-pożyczkowa,
• monitoring pracowniczy,
• PPK, PPE,
• umowy cywilne, praca tymczasowa, umowy b2b, body leasing,
• praca cudzoziemca.

4. Naruszenia ochrony danych osobowych w HR:
• czym są naruszenia?
• kiedy, komu i co należy zgłaszać?
• w jaki sposób zbierać informacje o naruszeniu?
• z praktyki – czego dotyczyły naruszenia i jak zostały ocenione.?

III. Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 r.

5. Praca zdalna:
• praca zdalna – czyli co to jest i jak ją wdrożyć,
• zasady i dokumenty regulujące wykonywanie pracy zdalnej,
• regulamin pracy – proponowane zmiany,
• regulamin pracy zdalnej – co powinien zawierać?

6. Kontrole trzeźwości i substancji działających podobnie do alkoholu:
• nowelizacja przepisów kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników
• co i gdzie można sprawdzać?
• o co można pytać w związku z kontrolą trzeźwości?
• regulamin pracy – plan działania i propozycje zmian.

IV. Nowelizacja KP a RODO

7. Konsekwencje zmian z punktu widzenia RODO czyli co trzeba zrobić:
• lista rzeczy do zrobienia,
• jak ustalić priorytety?
• kto odpowiada za zmiany?

8. Co nas jeszcze czeka w 2023 roku?:
• ochrona prywatności sygnalistów – jak przygotować się do zmian i jakie narzędzia będą wymagane w celu poprawnego zabezpieczenia danych osobowych sygnalistów,
• dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
• dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe,
• lunch,
• certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Godziny i miejsce zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-09-2023Warszawa
26-10-2023Warszawa
22-11-2023Warszawa
12-12-2023Warszawa

Zaufali nam: