Podatek CIT i VAT 2024 roku w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – bieżący stan prawny, nowelizacja przepisów, analiza orzecznictwa

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest pracownikom z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Celem szkolenia jest przybliżenie zmian wprowadzonych w ramach ostatnich nowelizacji podatkowych, które są lub mogą być ważne dla spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odświeżenie informacji nt. typowych i mniej typowych branżowych problemów podatkowych.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

CZĘŚĆ I
1. Spółka wodociągowo-kanalizacyjna jako podatnik CIT.

2. Przychody w spółce wod-kan – najważniejsze zagadnienia – czy eksperymenty podatkowe ostatnich lat wpłynęły na przychody spółki wodociągowo-kanalizacyjnej?

3. Moment rozpoznania przychodu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), nielegalny pobór mediów a przychody, przedpłaty a przychód podatkowy. Czy klasyfikacja świadczenia w VAT ma znaczenie dla momentu uzyskania przychodu?

4. Świadczenia nieodpłatne – bezumowne korzystanie z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury (sieci, przyłącza wod.-kan.), rozbudowa sieci ze strony inwestora, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu.

5. Co z tymi płatnościami i zapowiadanym przychodem ze względu na przyjęcie zapłat gotówkowych?

6. Ulga na złe długi w CIT – czy spółka branży wodociągowo – kanalizacyjnej ma obowiązek ją stosować?

7. Wybrane zagadnienie kosztowe istotne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej:
a) odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew,
b) opłata za służebność przesyłu,
c) odszkodowania za zniszczenia związane z budowa infrastruktury liniowej,
d) opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej (sieci wod.-kan.) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego związana z budową nowej infrastruktury.

8. Problematyka rozliczania wydatków remontowych i modernizacyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

9. Nowe ulgi podatkowe w spółce wodociągowo-kanalizacyjnej.

10. Inne bieżące problemy.

11. Podsumowanie.

CZĘŚĆ II

1. Czynność opodatkowane VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Kary umowne, odszkodowania, wynagrodzenia za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków a VAT.

3. Opłaty za badania jakości ścieków i zwiększenia za zanieczyszczenia a VAT.

4. Nieodpłatne świadczenia a sponsoring – opodatkowanie VAT różnych form wspierania przez spółkę wodociągowo-kanalizacyjną lokalnej społeczności.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

6. Stawki VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – kiedy 8 % a kiedy 23 % – przegląd stanowisk praktycznych.

7. Wiążące Informacje Stawkowe – kiedy warto wystąpić dla potwierdzenia stawki 8% i na co w szczególności zwrócić uwagę?

8. Przegląd najciekawszych podejść praktycznych, orzeczeń i interpretacji istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych, w tym m.in.
a. opłaty za tzw. bezumowne korzystanie,
b. wymiana wodomierzy,
c. zajęcia pasa drogowego,
d. wykonawstwo zastępcze,
e. straty wody, gwarancje i zasady ich rozliczania.

9. Korekty rozliczeń w VAT po SLIM VAT oraz po zmianach KSeF w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

10. Ulga na złe długi i jej stosowanie ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej.

11. Obowiązkowy KSeF – jak i kiedy zacząć się przygotowywać do wdrożenia KSeF.

12. Odliczanie podatku naliczonego przez spółkę branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

13. Odliczanie częściowe.

14. Zwrot nadwyżki VAT – terminy zwrotu po nowelizacjach SLIM VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-03-202426-03-2024Warszawa

Zaufali nam: