ZMIANY W PRZEPISACH

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2024 roku

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej (z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert zagadnień prawnych.

Program szkolenia

1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji – cechy charakterystyczne (źródła prawa, organy, strony, uczestnicy postępowania itp.),
c) egzekucja administracyjna a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
d) źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
e) zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
f) odpowiednie stosowanie regulacji KPA w postepowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany.

2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie, instytucja przedawnienia,
b) wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
c) wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.

3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość, inni uczestnicy postępowania.

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) postępowanie wierzycielskie- obowiązki wierzyciela, wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ, skarga na bezczynność wierzyciela,
b) zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiany,
c) postępowanie upominawcze – możliwość prowadzenia działań informacyjnych, zasady
wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków treść upomnień, wysokość kosztów postępowania upominawczego, doręczenia upomnień i ich skutki, zmiany w zakresie przedawnienia dochodzenia kosztów postepowania upominawczego,
d) zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego,
e) tytuły wykonawcze, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, tytuł wykonawczy wystawiony ponownie, tytuł wykonawczy zmieniony, jednolity tytuł wykonawczy itd– zmiany,
f) zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym, wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu ( art. 6 § 1d- zmiany), ograniczenia egzekucji – zmiany, zmiany w zakresie obowiązku informowania OE przez Wierzyciela o majątku (art. 26 §1e upea)
i art. 32 aa upea,
g) badanie dopuszczalności egzekucji, przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
h) wszczęcie postępowania egzekucyjnego – zmiany przepisów ustawy,
i) wszczęcie egzekucji administracyjnej – art. 26 § 5 upea – zmiany,
j) prawa małżonka zobowiązanego – zmiany,
k) art. 27k. 68 – podstawa do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową – zmiany,
l) sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
m) zmiany w regulacji art. 28d. upea – kontynuowanie egzekucji administracyjnej
w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę,
n) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
w postępowaniu,
o) zmiany w art. 36 – obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień przez OE,
p) stosowanie środków w egzekucji administracyjnej.

5. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

6. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich
rozwiązania na sytuację wierzyciela.

7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego- zmiany i nowe przepisy dodane w nowelizacji 25.03.2024 r.

8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – zmiany.

9. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją 25 marca 2024 r.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-08-2024Warszawa
30-09-2024Warszawa
24-10-2024Warszawa
18-11-2024Warszawa
13-12-2024Warszawa

Zaufali nam: