Podatek u źródła (WHT) – w świetle najnowszych objaśnień podatkowych z 25 września 2023 roku

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Cel szkolenia

Jednym z największych ryzyk podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych staje się obecnie rozliczanie płatności transgranicznych. Wynika to z faktu, że pobór podatku u źródła oraz zasady nimi rządzące zmieniają się od kilku lat. Wprowadzane przepisy nie dają jednak jasnej odpowiedzi na zasadnicze pytania: na jakich zasadach prawidłowo rozliczyć podatek? Jak dochować należytej staranności przy rozliczeniach z kontrahentem zagranicznych? Który mechanizm opodatkowania zastosować, żeby zoptymalizować ryzyko podatkowe? Na wszystkie powyższe pytania odpowiemy na szkoleniu, którego program uwzględnia zarówno informacje zawarte w najnowszych objaśnieniach podatkowych z 25 września 2023 r. jak i stanowiska ukształtowane w ciągu ostatnich miesięcy na gruncie orzecznictwa sądowego.

Program szkolenia

I. Opodatkowanie u źródła na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego:

1. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego.
2. Podstawowe zasady dotyczące rozliczeń międzynarodowych.
3. Koncepcja „beneficial owner” i klauzula LOB jako determinanty mające wpływ na prawidłowe rozliczanie płatności transgranicznych.
4. Klauzula PPT.
5. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
6. Opodatkowanie transakcji w kontekście Konwencji MLI.

II. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy:
1. Nieograniczony obowiązek podatkowy.
2. Ograniczony obowiązek podatkowy.
3. Ustalanie rezydencji podatkowej.

III. Mechanizmy rozliczania transakcji międzynarodowych obowiązujące w polskim systemie podatkowym:
1. Relief at source.
2. Refund on request/pay and refund.
3. System mieszany.

IV. Nowe zasady rozliczeń obowiązujące w 2022/2023 roku:
1. Rozliczanie płatności powyżej 2 mln zł.
2. Zmiana definicji legalnej „beneficial owner”.
3. Definicja rzeczywistego właściciela w kontekście objaśnień podatkowych z 25 września 2023 r.
4. Należyta staranność w świetle najnowszych orzeczeń i interpretacji.
5. Należyta staranność w świetle objaśnień podatkowych z 2019 r.
6. Procedura dochowania należytej staranności w WHT.
7. Opinia o stosowaniu preferencji.
8. Oświadczenie – zmiany 2023 r.
9. Klauzula o unikaniu opodatkowania i jej praktyczne aspekty – art. 22c.
10. Stosowanie koncepcji look-through approach (LTA).

V. Certyfikat rezydencji:
1. Definicja certyfikatu rezydencji.
2. Praktyczna rola certyfikatu rezydencji.
3. Ważność dokumentu.
4. Zmiany obowiązujące od 2022 r. w zakresie certyfikatów rezydencji.
5. Przykładowe problemy.

VI. Opodatkowanie odsetek:
1. Definicja odsetek.
2. Odsetki od pożyczek i kredytów.
3. Odsetki karne.
4. Cash – pooling.

VII. Należności licencyjne:
1. Definicja należności licencyjnych.
2. Znaki towarowe.
3. Know – how.
4. Licencje na programy komputerowe.
5. Licencja użytkownika końcowego.
6. Urządzenia przemysłowe.
7. Najem środków transportu.

VIII. Warunki przewidziane dla zwolnienia odsetek i należności licencyjnych z opodatkowania „u źródła” wraz z obowiązkiem dokumentacyjnym.

IX. Opodatkowanie dywidend:
1. Definicja dywidendy.
2. Dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
3. Warunki dla dywidend do zwolnienia z opodatkowania u źródła wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

X. Opodatkowanie tzw. „usług niematerialnych”:
1. Katalog usług niematerialnych.
2. Usługi doradcze.
3. Usługi księgowe.
4. Usługi zarządzania i kontroli.
5. Usługi doradcze.
6. Usługi prawne.
7. Usługi przetwarzania danych.
8. Usługi reklamowe.
9. Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania pracowników.
10. Usługi gwarancji i poręczeń.
11. Usługi o podobnym charakterze.

XI. Obowiązki płatnika:
1. Obowiązki dokumentacyjne.
2. Terminy poboru i wpłaty podatku do organów podatkowych.
3. Obowiązki dokumentacyjne.
4. Procedury szczególne.
5. IFT – 1R, IFT – 2R.
6. CIT – 10Z.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-04-2024Warszawa
24-05-2024Warszawa
26-06-2024Warszawa

Zaufali nam: