Środki trwałe- od OT do LT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami ujmowania środków trwałych w księgach rachunkowych oraz w rozliczeniach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między tymi dwoma ujęciami. Umożliwi to sprawne poruszanie się w tej tematyce oraz ułatwi podejmowanie właściwych decyzji dotyczących prowadzonej działalności.

Program szkolenia

1. Definicja i klasyfikacja środków trwałych.

2. Istota i znaczenie ujmowania środków trwałych w księgach rachunkowych.

3. Rodzaje nabycia (kupno, wybudowanie, darowizna) i związane z nimi koszty.

4. Remont, ulepszenie, modernizacja

5. Środki trwałe, współfinansowane z dotacji unijnych

6. Zasady i metody amortyzacji.

7. Wykazy amortyzacyjne a ewidencja środków trwałych.

8. Różnice między amortyzacją bilansową i podatkową

9. Wpływ zmian w przepisach podatkowych na ujęcie środków trwałych.

10. Zasady odpisów amortyzacyjnych w kontekście podatkowym.

11. Wycofywanie i zbywanie środków trwałych a ich wpływ na podatki.

12. Opodatkowanie zysków i strat związanych ze zbyciem środków trwałych.

13. Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków
• Analiza przykładowych transakcji nabycia i zbycia środków trwałych w ujęciu rachunkowym i podatkowym.
• Przygotowanie wykazów amortyzacyjnych dla różnych rodzajów środków trwałych.
• Obliczenia podatkowe związane z zyskami i stratami ze zbycia środków trwałych.

14. Zakończenie
• Podsumowanie głównych punktów szkolenia.
• Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: biuro@adnakademia.pl

Zaufali nam: