Szkolenie online Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI

Cena: 1390 PLN + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 PLN + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Adresaci szkolenia: analitycy, programiści Business Intelligence, osoby chcące wznieść swoje umiejętności analityczne na wyższy poziom.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tabelarycznym modelowaniem danych, językiem DAX, projektowaniem raportów i wizualizacją danych w Power BI.

Wymagania

Znajomość na poziomie średniozaawansowanym MS Excel, Tabel przestawnych oraz MS SQL.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, połączenia wykładu z ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program szkolenia

MODUŁ I

Zapoznanie użytkowników z modelowaniem tabelarycznym danych:

1. Czym jest model danych w MS Excel oraz Power BI

2. Jak zbudować model danych na potrzeby przygotowywanego raportu w Power BI

3. Cechy wspólne modelu danych w Power BI, MS Excel oraz SQL Server

4. Czym są hierarchię w modelowaniu danych i jak z nich korzystać

5. Zastosowanie hierarchii w tabelach przestawnych, wykresach przestawnych oraz sposób ich filtrowania

MODUŁ II

Wprowadzenie do formuł w języku DAX, na przykładzie pól obliczeniowych tabel przestawnych oraz formuł tablicowych w odniesieniu do języka SQL.

1. Podstawowe formuły w języku DAX:
• SUM
• DIVIDE
• COUNT / DISTCOUNT / COUNTROWS
• SUMX, AVERAGEX
• CALCULATE / FILTER
• VALUES
• SEARCH / FIND
• IF

MODUŁ III

Projektowanie dashboard.

1. Określenie miar dla Dashboardu w Power BI

2. Przygotowanie modelu danych oraz hierarchii z wykorzystaniem Power Query

3. Weryfikacja danych geograficznych i wskazanie czyhających pułapek na użytkownika

4. Przypomnienie zasad relacji w bazach danych

5. Przygotowanie kalendarza na potrzeby danych z kalendarzem świąt w MS Excel

6. Szybkie miary w DAX dla definicji Miesiąca, Kwartału, Półrocza, Roku

MODUŁ IV

Zapoznanie z modułem Power View w Power BI.

1. Wybór właściwego wykresu na potrzeby wizualizacji zdefiniowanych miar

2. Zapoznanie się z dostępnymi wykresami oraz możliwościami programu Power BI

3. Dostępne ustawienia dla wykresów

4. Wprowadzenie do projektowania na potrzeby urządzeń mobilnych oraz ekrany desktopów

MODUŁ V

Wykonanie i publikacja raportu oraz zasady odświeżania i dostępu dla wybranych użytkowników.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z właściwym oprogramowaniem MS Excel z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – warsztat cz. I
11:30 – przerwa 30-minutowa
12:00 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-03-202415-03-2024Online
11-04-202412-04-2024Online
13-05-202414-05-2024Online
10-06-202411-06-2024Online

Zaufali nam: