Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z potężnymi możliwościami wykorzystania Power Query w pozyskiwaniu, transformowaniu, modelowaniu i ładowaniu danych z różnych źródeł bezpośrednio do arkuszy programu Excel i/lub modelu danych. Szkolenie zapewni również użytkownikowi możliwość  stosunkowo łatwej transformacji danych o skomplikowanej strukturze, sprawiającej mnóstwo problemów podczas normalnej pracy z programem Excel. Zaprezentowane zostaną także możliwości dodatku w dziedzinie automatyzacji powtarzalnych operacji na danych.

Korzyści ze szkolenia

Jesteśmy przekonani że uczestnicy szkolenia docenią efektywne i całkowicie nowe możliwości pracy z danymi pozwalające oszczędzać mnóstwo czasu w porównaniu z rozwiązaniami opartymi wyłącznie o narzędzia w budowane w program Excel. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników potrafił będzie pozyskiwać i transformować dane w taki sposób by ich dalsza obróbka w programie Excel była na tyle łatwa na ile to jest możliwe. Już tylko korzystanie z interfejsu użytkownika dodatku Power Query pozwoli uczestnikowi szkolenia w łatwy sposób pozyskiwać i kształtować dane z firmowych serwerów, plików tekstowych, csv, baz programu Access, plików, arkuszy i tabel programu Excel, z sieci Web i innych. Poznanie składni wewnętrznego języka M w ogromnym stopniu zwiększy jeszcze te, i tak już potężne, możliwości.

Program szkolenia

1. Wstęp

2. Źródła dodatku oraz jego instalacja

3. Omówienie interfejsu użytkownika

4. Omówienie ustawień opcji dodatku Power Query

5. Źródła danych – import danych, omówienie

6. Plikowe źródła danych
a) Pliki programu Excel
b) Pliki tekstowe
c) Pliki CSV

7. Relacyjne bazy danych
a) MS SQL Server
b) Ms Access
c) Inne – omówienie

8. Webowe źródła danych

9. Inne sieciowe źródła danych

10. Korzystanie z Interfejsu użytkownika

11. Okienko zapytań

12. Lista kroków bieżącego zapytania

13. Nawigacja

14. Wstążka
a) Operacje na kolumnach
b) Typizacja danych
c) Wypełnianie, filtrowanie i sortowanie
d) Grupowanie
e) Łączenie i rozdzielanie
f) Kolumny przestawne (pivot i unpivot)
g) Operacje na tekstach, datach, liczbach
h) Lokalizacja typów danych (pl, en, fr itp.)
i) Dodawanie nowych kolumn

15. Operacje z wykorzystaniem edytora

16. Składnia języka M

17. Omówienie list, tabel, rekordów

18. Funkcje wbudowane

19. Funkcje użytkownika

20. Parametryzacja zapytań

21. Praktyczne wykorzystanie

22. Dołączanie danych

23. Łączenie arkuszy programu Excel

24. Pivot i Unpivot

25. Scalanie (merge – odpowiednik operacji Join znanej z SQL)

26. Wczytywanie danych z wielu plików ( z folderu)

27. Wykorzystanie list,  tabel, rekordów

28. Sumowanie narastające – running  total

29. Wykorzystanie Instrukcji warunkowych

30. Obsługa błędów i instrukcja „try”

31. Wykorzystanie tabeli parametrów

32. Zaawansowane filtrowanie

33. Budowa i użycie funkcji użytkownika

34. Budowa i użycie tabeli kalendarza

35. Wykorzystanie wbudowanych funkcji dotyczących dat i czasu

36. Automatyzacja

37. Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-07-202412-07-2024Warszawa
26-08-202427-08-2024Warszawa
19-09-202420-09-2024Warszawa
21-10-202422-10-2024Warszawa
18-11-202419-11-2024Warszawa
09-12-202410-12-2024Warszawa

Zaufali nam: