KURS 6-DNIOWY

Akademia zarządzania w branży HoReCa – 6-cio dniowe warsztaty dla Menedżerów

Cena: 7490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 6 dni
Cena: 7490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Agnieszka Czaplińska – trener biznesu, coach indywidualny oraz grupowy. Swoje doświadczenie zdobywała w wielu biznesach, w tym w branży HORECA i sektorze usługowym. Ma doświadczenie w obszarach HR, sprzedaży oraz zarządzania. Tworzy programy rozwojowe oraz ma doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu struktur trenerskich, projektuje oraz wdraża sesje DC, w 2015 roku otrzymała nagrodę HR Najwyższej Jakości za stworzenie i wprowadzenie ścieżki rozwoju Trenerów. Wdrażała kulturę coachingową w organizacjach oraz tworzyła zespół coachów, realizowała procesy coachingowe. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, budowania zespołów, coachingu, pracy indywidualnej, zespołowej oraz grupowej. Ponadto jest autorką narzędzi MOC KOLORÓW z zakresu zarządzania i komunikacji. Z sukcesami zarządzała grupą biznesową BNI Connect. Główni odbiorcami jej usług jest branża HORECA (Hotel, Restaurant, Catering/Café). Dodatkowo współpracuje z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, ze służbami samorządowymi, telekomunikacją, branżą stalową i produkcyjną oraz indywidualnymi przedsiębiorcami z sektora MŚP.
Posiada certyfikaty: Trener biznesu, Coach PCD Noble Manhattan Coaching, Coach Grupowy i Zespołowy- Pracownia NOVO, Coach biznesu ACSTH- Pracownia Novo, Trener Extended DISC, Maxie Disc, IP 121, Bridge Personality. Ukończyła liczne kursy doskonalące warsztat trenera oraz zarządzania szkoleniami. Z wykształcenia pedagog resocjalizacji oraz Trener Grupowy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do: branży HORECA, dla Menedżerów szukających efektywnych narzędzi do pracy ze swoim zespołem, dla przyszłych i młodych Menedżerów pragnących podnieść swoje kompetencje zarządcze w obszarze skutecznego zarządzania zespołem w branży hotelowej.

Cel szkolenia

• Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi zarządczych, komunikacyjnych w pracy menedżera hotelu
• Wskazanie praktycznych przykładów zastosowania przedstawionych metod i narzędzi
• Poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz motywowania pracownika w branży HORECA

Korzyści:
Uczestnicy w materiałach szkoleniowych mają możliwość otrzymania książkę napisaną przez Wykładowcę Agnieszkę Czaplińską pt. „Moc kolorów. Przewodnik po metodzie DISC” wyd. Wolters Kluwer

Program szkolenia

I. Komunikacja w zespole branży HORECA- 2 dni
1. Kontekst indywidualny:
• Komunikacja wg modelu DISC
• Jacy jesteśmy, czym charakteryzują się poszczególne typy zachowań, plusy i zagrożenia
• Mocne strony i obszary do pracy każdego ze stylów każdego pracownika hotelu
• Analiza własnych stylów preferencji zachowań
• Warsztat oparty o metodologię Junga
• Praca z wykorzystaniem autorskiego narzędzia MOC KOLORÓW

2. Kontekst zespołowy:
• Budowanie i doskonalenie komunikacji w zespole w branży HORECA
• Zasoby, mocne strony zespołu podobnych do siebie pracowników recepcji, obsługi klienta, menedżerów hotelu
• Mocne strony zespołu posiadającego różne predyspozycje
• Budowa mapy zespołu hotelu
• Delegowanie zadań zgodnie z preferencjami pracowników
• Wyzwania i zagrożenia jednokolorowych zespołów
• Zadanie wdrożeniowe

II. Funkcje menedżerskie w branży HORECA- 2 dni:
1. Planowanie:
• Czym jest grupa, a zespół?
• Wyznaczanie celów strategicznych, operacyjnych dla recepcji, restauracji, spa hotelu
• Struktura rozmowy z pracownikiem w odniesieniu do stanowiska w hotelu

2. Organizowanie:
• Ustalanie hierarchii zadań i celów na podstawie znajomości potencjałów pracowników hotelu
• Delegowanie obowiązków zgodnie z kompetencjami pracowników oraz z zakresem odpowiedzialności w strukturze hotelu

3. Kierowanie:
• Monitorowanie bieżącej pracy w celu podnoszenia jej efektywności w recepcji, restauracji, spa
• Motywowanie zespołu
• Modele udzielania informacji zwrotnych- feedback

4. Kontrolowanie:
• Określanie mierników oceny wykonywanych zadań
• Bieżący pomiar efektów pracy
• Zadanie wdrożeniowe

III. Style zarządzania wg K. Blancharda – 2 dni:
• Czym jest zarządzanie sytuacyjne?
• 4 etapy rozwoju pracownika w recepcji, restauracji, spa, administracji hotelu
• Charakterystyczne zachowania i potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju pracownika
• Motywacja, a zaangażowanie pracownika w zależności od etapu rozwoju w organizacji
• Jak wspierać pracownika, w zależności od tego, w jakim znajduje się miejscu na drodze własnego rozwoju
• Gra strategiczna utrwalająca zdobytą wiedzę odnosząca się do branży HORECA
• Zadanie wdrożeniowe

Informacje organizacyjne

Cena: 7490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-05-202424-05-2024Warszawa
06-06-202407-06-2024Warszawa

Zaufali nam: