Reklamacje w branży budowlanej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

I. Przepisy regulujące proces reklamacji w budownictwie
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – zagadnienia dotyczące podstawowych definicji w prawie budowlanym.
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
a. rękojmia za wady w umowach: sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane oraz umowy o prace projektowe
b. gwarancja
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zagadnienia dotyczące konsumentów.

II. Rękojmia za wady

III. Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym
• Reklamacje Przedsiębiorca – Przedsiębiorca
a. Reklamacje Inwestor – Wykonawca,
b. Reklamacje Wykonawca – Podwykonawca
c. Reklamacje Inwestor – Projektant
• Reklamacje Producent materiałów-Wykonawca/Inwestor.
a. Prawa i obowiązki stron
b. Zasady składania reklamacji
c. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy
• Reklamacje przedsiębiorca – konsument
a. Prawa i obowiązki stron
b. Zasady składania reklamacji
c. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy
d. niedozwolone klauzule umowne
• Tryb zgłaszania reklamacji na gruncie:
a. Umowy sprzedaży.
b. Umowy o roboty budowlane.
c. Umowy o dzieło.
d. Umowy o prace projektowe.

IV. Postępowanie polubowne w zakresie reklamacji (arbitraż).
• Postępowanie polubowne,
• Ugoda i jej warunki,
• Sądownictwo polubowne.

V. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.

VI. Aktualne orzecznictwo.

VII. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
06-12-2023Warszawa

Zaufali nam: