Szkolenie online Asystentka Zarządu – praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy dokumentów korporacyjnych oraz aktów prawnych regulujących działanie spółek kapitałowych i osobowych. Przygotowanie Uczestników do audytów dokumentacji korporacyjnej, charakterystyka kluczowych dokumentów korporacyjnych (elementy uchwał, protokołów) oraz zasad ich archiwizacji. Zwiększenie świadomości prawnej. Omówienie najważniejszych zmian prawnych, obowiązujących od 2020 r. oraz wskazanie nowych obowiązków przedsiębiorców. Program został zaktualizowany i dostosowany do obecnej sytuacji związanego z pandemią. Prezentacja możliwości jakie dają portale Ministerstwa Finansów – ekrs i S24.

Adresaci szkolenia

Asystentki Zarządu osoby prowadzące biuro, pracownicy Biura Zarządu.

Cel szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział:
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych?
• czym różnią się spółki kapitałowe od spółek osobowych?
• jakie obowiązki prawne związane z dokumentacją spółki spoczywają na członkach Zarządu?
• jak przygotować się do audytu dokumentacji spółki?
• jakie praktyczne informacje zawiera umowa spółki/statut?
• jak zmieniać umowę spółki/statut?
• jak prawidłowo archiwizować dokumentację organów spółki?
• jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym?
• co zmieniło się w przepisach?
• jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach od 2020 r.?

Metodyka szkolenia

Szkolenie oparte głównie na praktycznych aspektach: praca z dokumentami on-line, analiza studiów przypadku, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia, mini wykład, dyskusje, dostęp do narzędzi online. Szkolenie w formie webinaru, czyli najpopularniejszej formy szkolenia on-line. Uczestnicy na zakończenie otrzymują „zadanie domowe”, które mailowo mogą wysłać do prowadzącego.

Program szkolenia

1. Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności:
• Jak powstaje spółka? Wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz – różnice i podobieństwa, która lepsza?
• Jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych i osobowych
• Kodeks spółek handlowych w codziennej pracy. Analiza najważniejszych zapisów
• Kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej
• Rola wspólników w spółce osobowej
• Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa – podobieństwa i różnice
• Uprawniania Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne
• Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a rezygnacja z pełnienia funkcji – procedury, najczęściej popełniane błędy.

2. Tekst jednolity umowy spółki:
• Tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi i inwestorami. W jakich sytuacjach jest potrzebny
• Dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut?
• Jak prawidłowo zmienić siedzibę spółki, adres, PKD. Tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki
• Podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS
• Zmiana umowy spółki – kluczowe dokumenty z nią związane, obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce. Rola biura Zarządu w procesie zmian
• Jak stworzyć tekst jednolity umowy spółki? Jak go odszukać w dokumentacji firmowej?

3. Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych:
• Jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu ?
• Obowiązki wynikające z KSH oraz umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem
• Obowiązek archiwizacji protokołów z posiedzeń – na jakim spoczywa i w jakim zakresie
• Kiedy zgody korporacyjne wpływają na ważność podpisywanych dokumentów?
• Odpowiedzialność biura Zarządu w procesie due dilligence – na czym polega, jak przygotować dokumentację spółki do audytu zewnętrznej kancelarii prawnej?
• Dlaczego warto porządkować dokumenty – umówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów

4. Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola:
• Jakie dane należy aktualizować w rejestrze sądowym?
• Omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku?
• Do czego przyda się odpis pełny z KRS i jakie dane zawiera
• Wpis deklaratoryjny i konstytutywny, czyli od kiedy obowiązują zmiany
• Konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza
• Portal ekrs.ms.gov.pl – opis funkcjonalności
• S24 – szybki sposób na założenie standardowej spółki bez wychodzenia z domu

5. Nowelizacje prawa w 2020?:
• Nowe zasady aktualizacji danych w KRS – elektroniczne repozytorium aktów notarialnych
• Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR i opis
• Najważniejsze zmiany w KSH

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-10-2023Online
13-11-2023Online
15-12-2023Online

Zaufali nam: