Egzekucja z rachunku bankowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie całości problematyki sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego z punktu widzenia banku i jego interesów. W ramach szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce problemy związane z realizacją zajęć wierzytelności z rachunków, w tym rachunków VAT. Obecnie obowiązująca regulacja prawna generuje szereg ryzyk prawnych po stronie banku. Ryzyka te wynikają po części z odmiennej interpretacji przepisów, jaką prezentują banki oraz organy egzekucyjne. Z pomocą może tutaj przyjść wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, które dotyczy tego obszaru. Odpowiada ono na szereg wątpliwości występujących w praktyce, a zastosowanie się do niego pozwala ograniczyć ryzyko poniesienia przez bank odpowiedzialności za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych. W ramach przyjęcia i realizacji zajęcia rachunku bankowego występuje szereg podmiotów, takich jak wierzyciel, dłużnik, organ egzekucyjny i bank. Podmioty te mogą mieć różne interesy. Poznanie tych interesów oraz obszarów, gdzie mogą zostać naruszone, również umożliwia ograniczenia ryzyk.
W ramach szkolenia szczegółowo zostanie omówiona kwestia ograniczeń egzekucji z rachunków bankowych.

Program szkolenia

1. Uwagi wstępne.

2. Podmioty występujące przy realizacji zajęcia rachunku bankowego.

3. Przepisy regulujące sądową i administracyjną egzekucję z rachunku bankowego.

4. Różnica pomiędzy sądową i administracyjną egzekucją z rachunku bankowego.

5. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego.

6. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego.

7. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej], sposób postępowania, ustalenie organu właściwego.

8. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego.

9. Zbieg egzekucji administracyjnych, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego.

10. Zbieg egzekucji sądowej/administracyjnej i zabezpieczenia sądowego/administracyjnego na rachunku bankowym.

11. Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym, kwota wolna a inne wyłączenia spod egzekucji, jak liczyć kwotę wolną.

12. Inne ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego, świadczenia nie podlegające zajęciu na rachunku bankowym, egzekucja z dopłat w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Analiza przypadków.

13. Wypłata z rachunku na poczet bieżącego wynagrodzenia i inne dopuszczalne wypłaty.

14. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie rachunku bankowego.

15. Zajęcie rachunku bankowego a blokada KAS.

16. Zajęcie rachunku VAT.

17. Zajęcie podstawowego rachunku płatniczego.

18. Zajęcie rachunku bankowego rodzinnego.

19. Zajęcie rachunku bankowego a pobieranie przez opłat i prowizji.

20. Zajęcie rachunku bankowego a kredyt, czy realizować zajęcie w ciężar kredytu.

21. Zajęcie rachunku bankowego a ogłoszenie upadłości posiadacza rachunku lub jednego z posiadaczy rachunku bankowego.

22. Zajęcie rachunku bankowego a śmierć posiadacza rachunku.

23. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego po zajęciu, obowiązki banku, procedura.

24. Udzielanie organowi egzekucyjnemu informacji objętych tajemnicą bankową.

25. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego.

26. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego małżeńskiego.

27. Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego spółki cywilnej.

28. Egzekucja z rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę imienną.

29. Odpowiedzialność banku za realizację zajęcia.

30. Pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-10-2023Warszawa

Zaufali nam: