Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian.

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
„Człowiek musi kierować swoją energią, a nie być przez nią kierowany.”
William Frederick Book

Jak wzorce myślowe, komunikacja z samym sobą i innymi, przeżywane emocje oddziaływają na siebie nawzajem, co pozbawia, a co dodaje nam energii?

Nauka w coraz większym stopniu opisuje jak emocje, procesy myślowe, nasze fizyczne ciało wpływa na naszą energię do działania. Z coraz większą precyzją odpowiadamy na pytania, jak emocje oddziałują na naszą efektywność, jak procesy myślowe wpływają na emocje, w jaki sposób poprzez pracę z umysłem i ciałem możemy korygować nasze samopoczucie. Wysoki poziom naszej „dobrej energii” wpływa na przyjazną atmosferę w zespole, buduje odwagę w procesie adaptowania się do zachodzących zmian, sprzyja rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wpływa też pozytywnie na energię osób z którymi współpracujemy. Poprzez poznanie technik zarządzania energią jesteśmy w stanie zwiększyć naszą kreatywność, wpłynąć na większą przejrzystość procesów myślowych, budować wrażliwość na siebie i drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej siły i sprawczości w działaniu i osiąganiu zamierzonych celów osobistych i biznesowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• podniesienie świadomości własnych procesów myślowych i ich wpływu na powstające emocje,
• zwiększenie samoświadomości własnej emocjonalności, odruchowych sposobów reagowania,
• wypracowanie i rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami swoimi i innych osób,
• obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił,
• lepsza współpraca w zespole, budowanie dialogu i porozumienia,
• praca z przekonaniami, dialogiem wewnętrznym,
• wzmocnienie osobistych przekonań dotyczących własnej wartości,
• podniesienie samoświadomości emocjonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka.

Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli:
• jaki jest mechanizm zarządzanie energią: ciało, umysł, emocje, dusza?
• jak kontrolować emocje i które technik relaksacyjnych są najlepsze dla Ciebie?
• zapoznasz się ze sposobami zarządzania energią w oparciu i koncepcję emocji pozytywnych Barbary Fredrickson i Martina Seligmana,
• nabędziesz umiejętności świadomego usuwania, rozładowywania napięcia emocjonalnego,
• jak zwiększyć siłę oddziaływania w procesie komunikacji poprzez komunikację opartą na empatii
w stosunku do siebie i otoczenia,
• jak podnieść kompetencji w obszarze zarządzania konfliktami i emocjami z nimi związanymi?
• jak pracować z tzw. dialogiem wewnętrznym?
• jak wypracować umiejętności wyciszania emocji innych osób i własnych?

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Do każdego modułu dopasowany jest zestaw ćwiczeń, gier, casów, które w jak najlepszy i obrazowy sposób przybliżają, pomagają zrozumieć przedstawiane materiał i pomagają przećwiczyć najbardziej przydatne umiejętności a jednocześnie są dostosowane do szkolenia w formie on-line. Prezentacja. Ćwiczenia indywidualne. Wykorzystanie narządzi z psychologii procesu, treningu uważności – Mindfulness. Ćwiczenia oddechowe. Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona.

Program szkolenia

1. Zarządzanie energią- wprowadzenie:
• ciało, umysł, emocje, dusza – koncepcji zarządzania własną energią wg Tony’ego Schwartz’a,
• ciało – badania Amy Cuddym
• umysł – procesy myślowe, dialog wewnętrzny,
• emocje – co to znaczy być inteligentnym emocjonalnie?
• dusza – dlaczego psychologia odwołuje się do wymiaru duchowego?

2. Pozytywny i negatywny wymiar emocji:
• funkcje emocji pozytywnych i negatywnych. Koncepcja B.Fredrickson,
• znajomość własnych emocji – jako jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej,
• profile osobowości – różne typy osobowości i różna emocjonalność. Model PRISM Brain Mapping.

3. Myśli i emocje:
• co najpierw – myśl czy emocja? Funkcjonowanie umysłu i powstawanie emocji,
• jak można zapanować nad myślami? Techniki kontrolowania procesu myślowego,
• myśli w procesie powstawania emocji. Torowanie w umyśle – koncepcja J.Bargha.

4. Zarządzanie emocjami własnymi i wpływ na emocje innych:
• emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania energią własną i otoczenia. Emocje, które dodają energii i emocje które wypalają – jak nimi zarządzać?
• współpraca oparta na empatii. Czym jest empatyczne słuchanie?
• jak wykorzystać koncepcję tzw. torowania w umyśle do pracy nad swoją emocjonalnością?

5. Wzorce myślowe, komunikacja z sobą i innymi:
• modele myślowe i ich odzwierciedlenie w procesie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
• rozszyfrowanie przekonań ograniczających i wspierających rozwój. Przeprogramowywanie przekonań,
• monolog wewnętrzny – co się dzieje w naszej głowie? Co nam służy, a co nas niszczy i obniża poziom energii?
• toksyczne myśli – wywołujące niepokój, spadek efektywności, energii,
• torowanie – John Bargh i jego odkrycia – oddziaływanie słów na emocje i ciało,
• gimnastyka umysłu i emocji: jak zwiększyć wpływ na własny organizm, jak korzystnie wpływać na własne zachowania, myśli i emocje. Pozytywność w ujęciu Martina Seligmana.

6. Energia w czasach zmian. Zrozumieć zmianę:
• 4 etapy – nieuchronny proces. Od status quo do akceptacji i zaangażowania,
• opór – który utrudnia funkcjonowania i odbiera energię,
• opór który ma sens – jak go mądrze wyrażać?

7. Emocje w sytuacjach konfliktowych obniżające naszą energetykę:
• co się dzieje z naszym umysłem w sytuacjach trudnych i konfliktowych: od biegunowego myślenia do czarno białej rzeczywistości,
• techniki radzenia sobie z krytyką (przyjmowanie i przekazywanie krytyki)? Co to znaczy asertywny model reagowania na krytykę/udzielania krytyki?
• techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami innych w sytuacjach konfliktowych?
• niedefensywne słuchanie i mówienie. Jak „językiem” wyciszać emocje?

8. Praca z ciałem:
• jak ciało wpływa na emocje?
• jak emocje i procesy myślowe wpływają na ciało,
• przekonania, emocje i ich wpływ na nasze zdrowie fizyczne – badania dr Bernie S. Siegel,
• Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona,
• techniki oddechowe i ich wpływ na naszą energetykę,
• jak dbać o własną fizyczność – indywidualny zestaw praktyk.

9. Trening uważności mindfulness – jako jedna z metod budowania odporności psychicznej:

Ośrodki badawcze na całym świecie, naukowcy z renomowanych uczelni tacy jak prof. Barbara Fredrickson, Richard Davidson, Kirk Brown, Richard Ryan nieustannie odkrywają coraz to nowe korzyści płynące z medytacji uważności. Współczesne badania pokazują to co nasi przodkowie intuicyjnie wiedzieli od wieków, że medytacja, życie w zgodzie z sobą, uważność na siebie i świat pozytywnie oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne, budują wewnętrzną siłę i podnoszą naszą kreatywność i sprawczość w życiu zawodowym i osobistym.

• Medytacja uważności MBCT.
• Znaczenie medytacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wewnętrznej siły.
• Uważność i poczucie własnej wartości.


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-08-202423-08-2024Warszawa
24-10-202425-10-2024Warszawa

Zaufali nam: