Szkolenie online Podatki 2024 (CIT, VAT, WHT, podatek od niektórych instytucji finansowych) w branży ubezpieczeniowej – bieżące zagadnienia oraz planowane zmiany

Cena: 940 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 940 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Marcin Chomiuk – Partner Zarządzający w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z blisko 25 letnim stażem, który doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom, jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów podatkowych:
– definicja kosztów podatkowych,
– wyłączenia ustawowe wydatków jako KUP,
– moment zaliczenia wydatku jako kosztu podatkowego,
– zasada współmierności kosztów i przychodów w świetle działalności zakładów ubezpieczeniowych,
– potrącalność kosztów w czasie,
– omówienie praktycznych wyłączeń szczególnych:
• wydatki związanie z używaniem samochodu osobowego (koszty leasingu, wydatki eksploatacyjne, amortyzacja, ubezpieczenie),
• koszty reprezentacji (prezenty dla brokerów i agentów, wyjazdy integracyjne, świadczenia dla pracowników),
• darowizny,
• PFRON,
• składki członkowskie organizacji (np. PIU, BIPAR).
– limit dla poszczególnych usług niematerialnych – zniesienie art. 15e w świetle zmian,
– nieściągalne należności:
• ulga na złe długi w CIT – warunki i terminy spisania należności w ciężar kosztów,
• odpisy aktualizujące należności a KUP w zakładach ubezpieczeniowych,
• sprzedaż i umorzenie należności – efekt podatkowy.
– samochód prywatny pracownika w działalności firmy:
• zasady rozliczeń – kilometrówka,
• limit,
• podstawy formalne – regulamin, umowa z pracownikiem.
b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
– definicja środka trwałego i WNiP,
– środki nabyte a wytworzone w ramach działalności na przykładzie IT,
– ustalenie wartości początkowej,
– podwyższenie wartości początkowej (modernizacja a remont),
– zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych – terminy i wysokość po zmianach,
– likwidacja nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych i WNiP.
c) rozliczenia wynikające z odprowadzania podatku u źródła (WHT):
– zakres opodatkowania – regulacje polskie a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
– zasady rozliczeń – obowiązkowa płatność WHT po zmianach,
– limit 2 mln złotych,
– warunki stosowania zwolnień i obniżonych stawek z UPO,
– dochowanie należytej staranności,
– beneficjent rzeczywisty,
– obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w kontekście oddziałów firm zagranicznych,
– obowiązki w zakresie raportowania (IFT-1/1R, IFT-2/2R, CIT-10Z, CIT8/O),
– rozliczenia oddział centrala a WHT.

2. Podatek od towarów i usług:
a) elementy systemowe podatku VAT:
– definicja podatnika,
– czynności podlegające opodatkowaniu,
– miejsce opodatkowania i mechanizm odwrotnego obciążenia,
– stawki podatkowe w świetle działalności ubezpieczeniowej (np. tzw. „odzyski”),
– podstawy prawne VAT – Dyrektywa 112, Rozporządzenia Rady UE, Ustawa VAT, rola orzeczeń TSUE.
b) import usług:
– moment powstania obowiązku podatkowego,
– podstawa opodatkowania,
– transakcje w walutach obcych – sposoby przeliczenia po zmianac.
c) korekty VAT:
– korekty faktur – podstawa korekty,
– sposób ujęcia w JPK,
– korekty JPK,
– korekty wynikające z rozliczeń współczynnikiem struktury sprzedaży.
d) prawo do odliczenia podatku naliczonego – jako fundament systemu VAT:
– ogólne zasady odliczenia podatku naliczonego,
– moment powstania prawa do odliczenia,
– rozliczenia Współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS),
– nieodliczalny VAT a KUP.

3. Podatek od niektórych instytucji finansowych:
a) zakres opodatkowania w przypadku ubezpieczycieli,
b) limity,
c) opodatkowanie oddziałów firm zagranicznych – asymetria.

4. Planowane zmiany w zakresie CIT i VAT:
a) wprowadzenie obowiązkowego KSeF,
b) minimalny CIT,
c) podatek ryczałtowy – tzw. estoński CIT,
d) VAT Slim 4?
e) proces legislacyjny, wybory a zmiany podatkowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 940 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: