Akademia VAT – kurs 4-dniowy

Cena: 2590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
29-07-202406-08-2024Warszawa
26-08-202411-09-2024Warszawa
16-09-202401-10-2024Katowice
23-09-202408-10-2024Kraków
26-09-202411-10-2024Warszawa
30-09-202415-10-2024Poznań
21-10-202408-11-2024Wrocław
28-10-202415-11-2024Warszawa
07-11-202422-11-2024Gdańsk
Czas trwania: 4 dni
Cena: 2590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla ADN Akademii. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego TAX SUPPORT CENTER Sp. z o.o. we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a w latach 2003–2011 i 2012-2014 w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował również w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym zagadnień dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, procedury kontroli podatkowej, postępowania celno-skarbowego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Sabina Bazarko – doradca podatkowy (nr wpisu 13540), Jest absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej współpracy z Klientem w zakresie prowadzonych postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Cel szkolenia

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Kurs składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyków, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów etc.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c) sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
d) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
e) sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,
f) rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
b) indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz instytucja objaśnień podatkowych,
c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
d) postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
e) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

3. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
a) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
b) proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
c) przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
d) odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
e) rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista” oraz rejestry gospodarcze,
f) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
g) konsekwencje podatkowe w przypadku braku weryfikacji podmiotu pod kątem podatku VAT na „Białej liście”.
h) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w „Białej liście”.
i) nowelizacja jednorazowej wartość transakcji w ramach Polskiego Ładu,
j) mały podatnik – projekt SLIM VAT 3 w zakresie podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
k) szczególna procedura rejestracji Grupy VAT – nowa forma podatnika VAT.

4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT,
b) czynności podlegające opodatkowaniu a czynności nieopodatkowane,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
c) działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT,
d) opodatkowanie, umów cywilnoprawnych – możliwości optymalizacji podatkowej,
e) podatnicy zagraniczni,
i) wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (zakres podmiotowy i przedmiotowy),
j) zwolnienie podmiotowe z podatku VAT do kwoty 200 000 zł netto (nowe branże wykluczone ze zwolnienia),
k) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT), w tym możliwość opodatkowania wybranych usług finansowych od 1 stycznia 2022 r. – zmiany wynikające z pakietu „Polski Ład”
l) organy władzy publicznej jako podatnik VAT
ł) Grupy VAT jako nowa kategoria podatników VAT (od 1 stycznia 2023 r.) – zmiany wynikające z pakietu „Polski Ład”.

6. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące dostawy towarów oraz świadczenia usług,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych
d) warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
e) utrata towaru podczas transportu,
f) dostawy towarów o charakterze ciągłym,
g) moment dokonania dostawy towarów,
h) dostawa pakietowa,
i) dostawa towarów połączona z transportem,
j) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
k) sprzedaż na próbę,
l) wieczyste użytkowanie gruntów,
m) leasing finansowy.

8. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
g) refakturowanie usług.

9. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) poczęstunek kontrahentów,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
g) akcje marketingowe,
h) sprzedaż premiowa,
i) prezenty o małej wartości (w tym zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT),
j) próbki.

10. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami JPK z deklaracją
e) zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT,
f) zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej,
g) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi oraz rodzaje transakcji (GTU oraz klasyfikacja rodzaju transakcji) – w tym zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 oraz od 1 stycznia 2022,
h) specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
i) specjalne oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
j) zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
h) klasyfikacja dowodów księgowych wprowadzanych do ewidencji VAT (JPK_VAT),
i) zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej,
j) wprowadzenie nowej sankcji 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.
k) pozostałe zmiany wprowadzone w JPK od 1 lipca 2021 i 1 stycznia 2022 (w tym dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, transakcji z podmiotami powiązanymi, ulgi na złe długi, pakietu e-commerce, itp.)
l) deklaracje kwartalne dla podatników stosujących tzw. CIT estoński – zmiany wynikające z Pakietu „Polski Ład” od 1 stycznia 2022,
ł)obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.

11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 % oraz 0% na wybrane produkty),
b) nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
c) przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT, w tym zmiany wynikającego z Pakietu „Polski Ład” od 1 stycznia 2022
e) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
f) SLIM VAT – nowe regulacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego Wiążących Informacji Stawkowych oraz ograniczenia czasowe obowiązywania WIS-ów,
f) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
h) transakcje zwolnione przedmiotowo na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, m. in.:
• nieruchomości,
• usługi medyczne,
• edukacja,
• usługi finansowe (nowe regulacje w ramach Polskiego Ładu i związana z tym możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych),
• najem na cele mieszkaniowe.

12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
f) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa – Pakiet „Polski Ład” od 1 stycznia 2022.

DZIEŃ II
Faktura VAT

1.Przepisy dotyczące fakturowania:
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,
b) Pakiet SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. (m.in. nowelizacja w zakresie faktur korygujących),
c) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
d) przepisy wykonawcze.
e) rewolucyjne zmiany wynikające z tzw. pakietu KSeF – obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:
a) pojęcie zapłaty,
b) czynności krajowe,
c) czynności nieodpłatne,
d) wymiana barterowa,
e) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
f) opakowania zwrotne,
g) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
h) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
i) sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) poprawna treść faktury VAT,
f) terminy wystawienia faktury VAT (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem lub zaliczką do 60 dni – Pakiet KSeF),
g) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży oraz wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022,
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych oraz wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022,
k) propozycja wprowadzenie regulacji znoszącej obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym,
k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
l) pojęcie pustej faktury,
m) faktury czy dokumenty wewnętrzne?
n) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
o) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT)
p) duplikaty i zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022

4. Faktury korygujące w 2023 roku (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących, PAKIET KSeF):
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej oraz zmiany wynikające z Pakietu „Krajowego Systemu e Faktur (KSeF)” – od 1 stycznia 2022,
e) termin wystawienia faktur korygujących,
h) korekty in plus i in minus,
f) potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne?,
g) SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
h) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
i) korekty bieżące i wsteczne,
j) SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty)
k) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
l) usuniecie nazwy „faktura korygująca”, „duplikat” oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych.

5. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego,
e) nota korygująca a KSeF.

6. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) –narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
d) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
e) faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
f) SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie doprecyzowania kwoty na fakturze decydującej o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności,
g) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
h) dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
i) faktury zaliczkowe a Split Payment,
j) SLIM VAT – nowe regulacje rozszerzający wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności do wszystkich kompensat,
k) Split payment a transakcje w walucie obcej,
l) sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment.
ł) zmiana w załączniku 15 obowiązująca od 1 października 2021 – Pakiet Slim VAT-2,
m) SLIM VAT 3 – wprowadzenia możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków Grupy VAT.

7. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
f) wystawianie faktur w formacie PDF,
g) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
h) poprawna treść faktury elektronicznej,
i) termin wystawienia e-faktur,
j) e-faktury dokumentujące zaliczki,
k) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
l) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
o) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
p) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
q) wystawienie e-faktury po terminie,
r) symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych,
s) e-faktura a różne stawki VAT,
t) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
u) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

8. Krajowy System e-Faktur (KSeF):
a) KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.,
b) przesunięcie wejścia KSeF jako obowiązkowego z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
c) wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
d) czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.,
e) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
f) interfejs dla celów KSeF,
g) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
h) KSeF a Centralne Repozytorium Kas,
i) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
j) czy wszystkie faktury będą generowane w KSeF?
k) poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (omówienie pól obowiązkowych, opcjonalnych i fakultatywnych) ,
l) schema xml faktury ustrukturyzowanej (konwertowanie plików xml/pdf)
m) jak nadać uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania, otrzymywania, przeglądania faktur ustrukturyzowanych,
n) dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF,
o) bezpośredni dostęp do faktur w KSeF,
p) uwierzytelnienie faktury ustrukturyzowanej,
q) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
r) data wytworzenia, data przesłania, data wystawienia oraz data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
s) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
t) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
u) faktury korygujące w KSeF,
v) nota korygująca a KSeF,
w) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
x) korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF,
y) uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
z) wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni,
aa) zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących,
bb) faktury konsumenckie (B2C) w KSeF,
cc) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
dd) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
ee) awaria programu, sieci po stronie podatnika a KSeF,
ff) awaria KSeF po stronie Ministerstwa Finansów,
gg) procedury wewnątrz organizacji dot. fakturowania a KSeF,
hh) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

9. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
d) zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” od 1 stycznia 2022 r.

10. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS),
f) refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.

11. Faktura VAT a prawo do odliczenia:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy oraz sposobu dokonania korekty w przypadku upływu ww. okresu,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (PUSTE FAKTURY).

12. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

13. Kasy rejestrujące w 2023 roku –zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online (nowe regulacje związane z COVID-19),
b) zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
h) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
i) Centralne Repozytorium Kas,
j) dane z kasy fiskalnej w JPK_VAT (faktura do paragonu i faktura uproszczona)
k) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.
ł) pakiet SLIM VAT 3 – brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

14. Faktura w JPK:
a) dane z faktury w JPK_VAT,
b) faktura w JPK_FA,
c) KSeF a JPK.

DZIEŃ III
VAT w obrocie międzynarodowym

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy oraz sankcje podatkowe za spóźnione wykazanie tego obowiązku,
f) zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
i) dokumentowanie WDT z uwzględnieniem Pakietu Quick Fixes (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912),
j) identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
k) regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 i Pakiet Quick Fixes),
l) obowiązek prowadzenia ewidencji w przypadku procedury call-off stock,
m) relacja przepisów unijnych do krajowych,
n) SLIM VAT 3 – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy oraz sankcje podatkowe za spóźnione wykazanie tego obowiązku,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
g) zaliczki w WNT,
h) podstawa opodatkowania w WNT,
i) magazyn konsygnacyjny (historyczny) oraz magazyn call-off stock (od lipca 2020),
j) zmiany w rozliczaniu transakcji zmniejszających podstawę opodatkowania WNT wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021 r.,
k) zmiany wynikające z orzecznictwa TSUE i Pakietu Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. w zakresie warunków do odliczenia podatku naliczonego – problematyczne zagadnienie warunku otrzymania faktury w ciągu 3 miesięcy,
l) SLIM VAT 3 – zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych oraz zmiany wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych z uwzględnieniem Pakietu Quick Fixes (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
d) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji
e) ważne orzecznictwo TSUE odnoszące się do sposobu wystawiania faktury w transakcjach trójstronnych.

5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

6. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w eksporcie po zmianach SLIM VAT w zakresie wydłużenia terminu otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE w przypadku otrzymania zaliczki,
g) podstawa opodatkowania,
h) orzeczenia TSUE i NSA w zakresie eksportu (dokumentowanie eksportu, brak nabywcy, zachowanie ciągłości transportu, itp.).

7. Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
f) korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej – zmiany wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 września 2021 r.

8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
b) określanie miejsca świadczenia usług,
c) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
e) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
g) opodatkowanie usług transportowych,
h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
i) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu,
k) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
l) nowe zasady odliczania VAT z tytułu importu usług,
m) odejście od uzależnienia możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego (skreślenie zmiany wprowadzonej w 2017) – zmiana wynikająca z orzecznictwa TSUE i Pakietu Slim VAT 2 od 1 października 2021 w zakresie warunków do odliczenia podatku naliczonego) określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
n) podstawa opodatkowania,
o) stawki podatku,
p) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski,
q) zmiany w rozliczaniu transakcji zmniejszających podstawę opodatkowania importu usług wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021 r.

9. Zasady przeliczania kursu walut dla potrzeb rozliczenia podatku VAT:
a) zasada ogólna przeliczania kursu waluty obcej,
b) wyjątki od zasady ogólnej (wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego),
c) SLIM VAT – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. dające możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego,
d) SLIM VAT 3 – wprowadzenie od 1 lipca 2023 r. nowych regulacji dla przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

DZIEŃ IV
Odliczenie VAT i inne zagadnienia

1.Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia (SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy),
d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) nowe uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia – zmiany wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021,
g) orzecznictwo TSUE dotyczące odliczenia VAT na podstawie umowy pisemnej.

2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne – w tym pakiet SLIM VAT w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania,
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur,
e) odliczanie VAT a system STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) – narzędzie Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT,
f) odliczanie VAT a Biała Lista podatników VAT,
g) odliczanie VAT a „Analizator” czyli program fiskusa do sprawdzania poprawności rozliczeń podatku VAT.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:
a) definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym,
b) sposób wykorzystania pojazdu:
• pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
• pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
• pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na cele prywatne pracowników),
• pojazdy o nieustalonym statusie.
c) sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia,
d) zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego,
e) typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
• samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
• samochody osobowe,
• pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, vany, pick-upy),
• pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebowe, bankowozy, żuraw drogowy),
f) wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia:
• zakup pojazdu,
• rata leasingowa / czynsz za najem,
• wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
• pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
g) szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu,
h) obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu,
i) obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26) oraz zmiany wprowadzone Pakietem „Slim VAT-2” od 1 października 2021 (nowy wzór, nowy termin składania),
j) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim,
d) SLIM VAT 3 – podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100%,
e) SLIM-VAT 3 – proporcja ustalana samodzielnie (nowość).

5. Korekta podatku naliczonego:
a) korekta roczna,
b) korekta 5- i 10-letnia,
c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
d) zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo TSUE.
e) SLIM VAT 3 – określenie przypadków, w których brak jest konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego.

6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwrot VAT):
a) podstawowe zasady zwrotu,
b) terminy zwrotu,
c) postępowanie kontrolne a zwrot,
d) zabezpieczenie majątkowe,
e) zwrot w terminie przyśpieszonym,
f) zwrot na rachunek VAT,
g) zwrot w braku sprzedaży,
h) nowe terminy wprowadzone „Polskim Ładem” i pakietem KSeF (zwrot 15 dniowy dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe oraz zwrot 40-dniowy).

7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 r. – obniżenia sankcji, możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje w świetle wyroku TSUE z kwietnia 2021.

8. Ulga na złe długi:
a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b) warunki skorzystania z ulgi,
c) d) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
e) zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę,
f) zmiany w zakresie ulgi na złe długi wynikające z wyroku TSUE oraz Pakietu Slim VAT.

Informacje organizacyjne

Cena: 2590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I: 29-30.07.2024
Cz. II: 5-6.08.2024
Warszawa:
Cz. I: 26-27.08.2024
Cz. II: 10-11.09.2024
Katowice:
Cz. I: 16-17.09.2024
Cz. II: 30.09-1.10.2024
Kraków:
Cz. I: 23-24.09.2024
Cz. II: 7-8.10.2024
Poznań:
Cz. I: 30.09 -1.10.2024
Cz. II: 14-15.10.2024
Warszawa:
Cz. I: 26-27.09.2024
Cz. II: 10-11.10.2024
Wrocław:
Cz. I: 21-22.10.2024
Cz. II: 7-8.11.2024
Warszawa:
Cz. I: 28-29.10.2024
Cz. II: 14-15.11.2024
Gdańsk:
Cz. I: 7-8.11.2024
Cz. II: 21-22.11.2024
Dostępne terminy
29-07-202406-08-2024Warszawa
26-08-202411-09-2024Warszawa
16-09-202401-10-2024Katowice
23-09-202408-10-2024Kraków
26-09-202411-10-2024Warszawa
30-09-202415-10-2024Poznań
21-10-202408-11-2024Wrocław
28-10-202415-11-2024Warszawa
07-11-202422-11-2024Gdańsk

Zaufali nam: