Obrót i wynajem nieruchomości na gruncie PIT/CIT, VAT oraz PCC

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży nieruchomości, budowlanej i deweloperskiej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży nieruchomości, budowlanej i deweloperskiej.

Cel szkolenia

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad opodatkowania transakcji związanych z rynkiem nieruchomości.
Najem nieruchomości jest w ostatnim czasie jedna z najczęściej podejmowanych form dodatkowego zarobkowania zarówno w zakresie prywatnym, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście dla wielu podmiotów jest to główny przedmiot prowadzonej działalności. Nieodłącznym elementem tego typu działalności są również transakcje związane z nabywanie i zbywanie nieruchomości.
Z uwagi na znaczny wpływ innych gałęzi prawa na zasady opodatkowania operacji gospodarczych nieodłącznym ich elementem są liczne wątpliwości, a co za tym idzie znaczne ryzyko w zakresie zasad ich opodatkowania na gruncie wielu obszarów prawa podatkowego, w tym w szczególności podatku VAT, ale również podatku dochodowego czy PCC.
Podczas naszego spotkania postaramy się nie tylko przybliżyć ogólne zasady opodatkowania, ale przede wszystkim omówić najistotniejsze niejasności występujące w zakresie opodatkowania rynku nieruchomości.

Program szkolenia

1. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT i PIT:
a) stawki VAT właściwe dla usług najmu:
• najem lokali mieszkalnych – warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia,
• najem na cele pracownicze?,
• najem krótkoterminowy – stawka 8% VAT?,
b) moment powstania obowiązku podatkowego VAT?,
c) świadczenia kompleksowe – najem i media – jaką stawkę VAT należy zastosować?,
d) kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z rozporządzenia na 2022 rok,
e) refakturowanie mediów – moment powstania obowiązku w VAT i moment powstania przychodu?,
f) możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym:
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• zasady ogólne i podatek liniowy,
• podatek dochodowy od osób prawnych,
g) amortyzacja nieruchomości przeznaczonych na wynajem na gruncie PIT i CIT,
h) najem prywatny, a najem w ramach działalności gospodarczej.

2. Transakcje związane z nieruchomościami, a działalność gospodarcza:
a) częstotliwość transakcji i stopień zorganizowania, jako przesłanki do uznania obrotu nieruchomościami za działalność gospodarczą,
b) ile nieruchomości można wynajmować w ramach najmu prywatnego?,
c) obrót działkami – kiedy może zostać uznany za działalność gospodarczą?.

3. Dostawa nieruchomości – zasady opodatkowania VAT:
a) moment powstania obowiązku podatkowego,
b) grunt niezabudowany, a zabudowany na gruncie VAT,
c) kiedy sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z VAT?,
d) pierwsze zasiedlenie – aktualna definicja i jej wpływ na stawkę VAT,
e) sprzedaż wyposażenia nieruchomości, a właściwa stawka VAT?,
f) cesje umów nieruchomościowych, a opodatkowanie VAT,
g) kiedy nieruchomość może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?.

4. Dostawa nieruchomości – zasady opodatkowania podatkiem dochodowym:
a) moment powstania przychodu na gruncie PIT i CIT,
b) ulga mieszkaniowa – zasady stosowania:
• kilka mieszkań,
• mieszkanie zakupione na wynajem,
• umowa deweloperska, a moment poniesienia wydatku,
• jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi,
c) zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości,
d) podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego itp., a wpływ na opodatkowanie podatkiem dochodowym,
e) cesja praw do umowy deweloperskiej i innych umów przedwstępnych, a skutki na gruncie podatku dochodowego.

5. Dostawa nieruchomości na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych:
a) jakie transakcje nieruchomościowe podlegają PCC?,
b) kiedy transakcje nieruchomościowe są zwolnione z PCC?,
c) moment powstania obowiązku i podstawa opodatkowania.

6. „Spółki nieruchomościowe” na gruncie podatku dochodowego.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-05-2024Warszawa

Zaufali nam: