Prawo przewozowe w Polsce i Niemczech

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, reklamacji, a także do pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala na nabycie praktycznej wiedzy w zakresie transportu krajowego i niemieckiego, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka podczas zawierania umów i realizacji przewozów. Szkolenie ma na celu porównanie najważniejszych przepisów obowiązujących w prawie przewozowym w Polsce i w Niemczech. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się na co zwrócić uwagę zawierając umowę z niemieckim kontrahentem oraz na jakie postanowienia zwrócić uwagę. Przeanalizowane zostaną kwestie opóźnień, szkód w transporcie, a także anulacji zlecenia. Przykładowe problemy zostaną omówione z podaniem uzasadnienia prawnego.

Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie

1. Wybór odpowiednich przepisów.

II. Rodzaje dokumentów w transporcie

1. List przewozowy i jego znaczenie w sporach z kontrahentem.

2. Zlecenie transportowe i jego zapisy.

III. Kary umowne w zleceniach transportowych – zakres odpowiedzialności

1. Czym jest kara umowna w świetle przepisów prawa?

2. Wysokość kar umownych.

3. Przykłady kar umownych: Brak odmowy przyjęcia zlecenia — milczące przyjęcie oferty Niedostarczenie dokumentów w terminie Informowanie o statusie transportu Przeładunek lub doładunek Neutralizacja dokumentów transportowych.

IV. Opóźnienia

1. Załadunek/Rozładunek.

2. Przyczyny.

3. Konsekwencje.

4. Koszty.

5. Wymagane dokumenty.

V. Anulowanie zlecenia

1. Kto może anulować zlecenie.

2. Kiedy można anulować zlecenie.

3. Konsekwencje anulowania zlecenia.

4. Koszty anulowania zlecenia.

5. Wymagane dokumenty.

DZIEŃ II

I. Wymiana palet

1. Zwyczaje i schematy.

2. Dokumentacja.

3. Rozliczenie obrotu palet.

4. Pool paletowy.

5. Omówienie przykładów.

II. Szkody

1. Utrata/ Ubytek/ Uszkodzenie.

2. Opóźnienie.

3. Inne.

III. Możliwości dysponowania ładunkiem przez przewoźnika

1. Wprowadzenie.

IV. Płatność na podstawie oryginalnych dokumentów lub skanów

V. Samowolne ograniczenie płatności za fracht

1. Kompensata.

2. Jak udokumentować kompensatę.

3. Kompensata należności – kiedy nie można z niej skorzystać.

VI. Omówienie przykładu dotyczącego kompensaty

1. Omówienie stanu faktycznego.

2. Wymagane dokumenty.

3. Możliwe rozwiązania.

VII. Przedawnienie roszczenia

Informacje organizacyjne

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: