Szkolenie online Prawo pracy dla HR – odpowiedzialność, praktyka i orzecznictwo – czyli wszystko co chcesz wiedzieć o prawie pracy i Twojej odpowiedzialności

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

• poznanie odpowiedzialności osób zajmujących się sprawami personalnymi w firmie,
• poznanie takich zasad zarządzania pracownikami, aby zminimalizować ryzyko,
• nauczenie się poprawnego przygotowywania dokumentacji pracowniczej, regulaminów, wypowiedzenia umów o pracę i inne,
• zdanie sobie sprawy ze skutków działania w imieniu firmy,
• rozpoznanie zagrożeń w dokumentacji i postępowaniu firmy,
• poznanie metod zabezpieczenia firmy, Dyrektora HR, pełnomocnika ds. personalnych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy będą wiedzieli:
• kto odpowiada w firmie za naruszenie prawa pracy i dlaczego,
• co oznacza dla Ciebie pełnomocnictwo ds. kadrowych,
• jak należy zabezpieczyć firmę na wypadek odejścia kluczowych pracowników,
• jak ochronić swój majątek prywatny,
• jak skutecznie dyscyplinować pracowników,
• jak nie wygenerować w firmie godzin nadliczbowych,
• za co grozi w prawie pracy odpowiedzialność karna,
• jakie ważne dla Ciebie zmiany nadchodzą w Kodeksie pracy,
• jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie/dziale,
• jak poprawnie nakładać cele na pracowników i je egzekwować
• jak skutecznie wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę

Uczestnicy otrzymają:
• wzory dokumentów do wykorzystania osobistego
• liczne case studies
• będą mieli możliwość konsultacji z radcą prawnym posiadającym wieloletnią praktykę sądową oraz w obsłudze firm
• materiały szkoleniowe, zawierające liczne przykłady stanowiące wsparcie także po szkoleniu.

Program szkolenia

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRAWAMI PERSONALNYMI W FIRMIE. CASE STUDIES:
• Poznaj najważniejszy dla Ciebie przepis w Kodeksie pracy!
• Czy odpowiadasz, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
• Co oznacza dla Ciebie pełnomocnictwo ds. kadrowych?
• Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
• Poznasz pewien schemat odpowiedzialności, który wpłynie na każdy Twój podpis.

2. TRZY PRZEPISY Z KODEKSU PRACY, KTÓRYCH NARUSZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBOTYCZNE ODSZKODOWANIA. CASE STUDIES:
• Wyjaśnimy Ci ich znaczenie.
• Zapoznamy Cię z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
• Nauczymy Cię, co możesz zrobić w firmie, aby ją zabezpieczyć.

3. BUDŻETY I CELE – LEGALNE CZY NIE? CASE STUDIES:
• Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy.
• Pokażemy Ci jak nieznajomość prawa prowadzi firmy do przegranych procesów za zwolnienie pracowników z powodu niewykonania budżetów.
• Nauczymy Cię jak nakładać budżety i cele do wykonania, aby nie naruszać przepisów prawa i móc je egzekwować w firmie.

4. PREMIE UZNANIOWE, PREMIE W REGULAMINIE CZY NAGRODY – OTO JEST PYTANIE! CASE STUDIES:
• Okresowe oceny pracowników – czy są znane Kodeksowi pracy?
• Jak wprowadzić system ocen w firmie, aby skutecznie powiązać je z premią?
• Posłuchasz o tym, dlaczego firmy przegrywają procesy o niewypłaconą premię.
• Nauczysz się, jak ustalić w firmie bezpieczny i skuteczny system premiowania.

5. SPRAWNE ZARZĄDZANIE I SKUTECZNE DYSCYPLINOWANIEPRACOWNIKÓW – CASE STUDIES:
• Jakie narzędzia z Kodeksu pracy pozwalają na domaganie się najwyższej jakości pracy? Znasz je?
• Czy wydaje Ci się, że jedyny sposób to kara, upomnienia i nagany oraz pozbawienie premii? Mylisz się (case study).
• Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy:
– pracownik nie wykonuje lub źle wykonuje polecenia służbowe,
– pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu,
– pracownik nie chce lub nie może pracować w godzinach nadliczbowych.
• Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków?

6. PRACA ZDALNA JAKO NOWA RZECZYWISTOŚĆ I WYZWANIE DLA HR – CASE STUDIES:
• Jak ją zorganizować?
• Jakie wprowadzić dokumenty?
• Jak skutecznie wypowiedzieć umowę podczas pracy zdalnej?
• Jak zabezpieczyć firmę przed wypadkami przy pracy?
• Co zrobić z informacjami poufnymi i tajemnicą przedsiębiorstwa?
• Przedstawimy Ci też najnowszy projekt nowelizacji!

7. ZASADY EFEKTYWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ZPERSPEKTYWY SPÓŁKI I DZIAŁU HR. WYTYCZNE ZGODNE Z PRZEPISAMIPRAWA PRACY:
• Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – jakie pytania można zadawać, a jakich lepiej unikać?
• Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej?
• Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych.

8. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACOWNIKA – CASE STUDIES:
• Organizowanie czasu pracy.
• Praca w godzinach nadliczbowych.
• Praca w godzinach nadliczbowych bez wyraźnego polecenia przełożonego.
• Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika.
• Zadaniowy czas pracy a praca w godzinach nadliczbowych.
• Nadgodziny kierowników?
• Praca w godzinach nadliczbowych w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu wolnym dla pracownika.
• Szkolenie w czasie pracy i poza czasem pracy.
• Podróż w celu uczestniczenia w szkoleniu, konferencji.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. URLOPÓW:
• Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i co dalej?
• Poradnik jak postępować z pracownikami powracającymi z urlopów.
• Planowanie urlopów wypoczynkowych – także w czasie pandemii.
• Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych

10. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM:
• Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
• Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika, gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań.
• Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
• Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, także w czasach pandemii?
• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?

11. ETAP PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ:
• Publiczne obrażanie byłego pracodawcy.
• Podjęcie działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy.
• Namawianie innych pracowników do odejścia.
• „Wyniesienie” informacji z organizacji, w tym bazy klientów.
• Odmowa zwrotu kosztów za szkolenia.
• Odmowa zwrotu mienia powierzonego (samochód, laptop, telefon, itp.).

12. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI. ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii  w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-07-202426-07-2024Online
19-08-202420-08-2024Online

Zaufali nam: