MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych/kadr oraz do osób zajmujących się analizą danych osobowych przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się programem Excel w codziennej pracy. Szczególną uwagę poświęcimy analizie oraz gromadzeniu danych osobowych pracowników. Uczestnicy nauczą się wyszukiwać, wyróżniać i eksportować dane w MS Excel, sporządzać raporty, analizy i zestawienia w krótkim czasie. Przedstawione zostaną możliwości automatyzacji często wykonywanych zadań celem sprawniejszego zarządzania bazą pracowników. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą funkcje statystyczne i bazodanowe, zaawansowane używanie filtrów oraz formatowanie warunkowe. Przedstawiony będzie również sposób przygotowywania i zabezpieczania arkuszy, który w dalszej kolejności będzie przesyłany do uzupełnienia. Omówione zostanie drukowanie dokumentów z wszystkimi zaawansowanymi opcjami. Podczas warsztatu omówionych zostanie minimum 50 skrótów klawiszowych.

Program szkolenia

1. Wstęp
a) Typy danych i pułapki, jakie z tego powodu mogą nas spotkać
b) Wykorzystanie serii danych do sprawnego określania zakresu dat

2. Operacje na datach i czasie
a) Tworzenie własnych formatów dat i czasu
b) Typy adresowania: względne, bezwzględne i mieszane
c) Ręczne i automatyczne wstawiania dat i czasu do arkusza
d) Wykorzystanie formuł i funkcji do obliczania czasu pracy, wynagrodzenia i stażu pracy
e) Obliczenia związane ze stażem pracy

3. Wykorzystanie Excela do analizy danych
a) Rozliczanie premii pracowników przy użyciu funkcji logicznych (JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD)
b) Zastosowanie funkcji wyszukiwania i adresu (m. in. WYSZUKAJ.PIONOWO – wakacje pod gruszą) do przyporządkowywania danych personalnych, rozliczania premii czy przyznawania dodatków socjalnych
c) Funkcje tekstowe wykorzystywane w celu wyodrębniania danych: m. in. LEWY. PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, TEKST
d) Analiza danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych – wstęp

4. Zagadnienia opcjonalne:
a) Wykresy
• Dobór odpowiedniego typu wykresu do danych
• Formatowanie wykresów
• Style wykresów
b) Sortowanie
c) Filtrowanie
d) Przygotowanie dokumentu do wydruku (obszar wydruku, personalizowanie nagłówka i stopki, znak wodny, drukowanie nagłówka na każdej drukowanej stronie)

5. Skróty klawiszowe ułatwiające pracę w arkuszu

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-03-202412-03-2024Warszawa
09-04-202410-04-2024Warszawa
13-05-202414-05-2024Warszawa
11-06-202412-06-2024Warszawa

Zaufali nam: