Globalny podatek minimalny BEPS Filar II – opodatkowanie międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie polskim podatnikom zapisów Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii.
Podatku minimalnego, o którym będzie mowa na szkoleniu nie należy mylić z polskim podatkiem minimalnym, wprowadzonym tzw. Polskim Ładem i zawieszonym w stosowaniu na lata 2022-2023.

Program szkolenia

1. Omówienie głównych założeń tzw. Filaru Drugiego. Uzasadnienie dla podatku minimalnego.

2. Jednostki wyłączone – kto nie płaci podatku minimalnego.

3. Wdrożenie tzw. skutecznego opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw (MNE) i dużych grup krajowych – zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) oraz zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR):
a) ważne definicje (np. jednostka składowa, grupa MNE, duża grupa krajowa, raportująca jednostka składowa, organizacja nienastawiona na zysk, jednostka pośrednicząca, stały zakład, jednostka dominująca najwyższego szczebla, minimalna stawka podatkowa, podatek wyrównawczy, system opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, kwalifikowana zasada IIR, nisko opodatkowana jednostka składowa, jednostka dominująca niższego szczebla, itp.),
b) ustalenie siedziby jednostek pośredniczących,
c) opodatkowanie podatkiem wyrównawczym jednostki dominującej najwyższego szczebla w odniesieniu do swoich nisko opodatkowanych jednostek składowych z siedzibą w innej jurysdykcji lub będących jednostkami bezpaństwowymi,
d) opodatkowanie podatkiem wyrównawczym jednostek dominujących niższego szczebla,
e) opodatkowanie jednostki dominującej niższego szczebla z siedzibą w Unii i znajdującej się w posiadaniu wyłączonej jednostki dominującej najwyższego szczebla,
f) opodatkowanie jednostki dominującej znajdującej się w częściowym posiadaniu w Unii
g) przydzielanie podatku wyrównawczego w ramach zasady włączenia dochodu do opodatkowania,
h) mechanizm potrącania w ramach zasady IIR,
i) wybór stosowania kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego,
j) stosowanie zasady UTPR w całej grupie MNE,
k) stosowanie zasady UTPR w jurysdykcji jednostki dominującej najwyższego szczebla,
l) obliczanie i przydzielanie kwoty podatku wyrównawczego w ramach UTPR.

4. Obliczanie kwalifikowanego dochodu lub straty:
a) zasady ogólne,
b) korekty służące określeniu kwalifikowanego dochodu lub straty,
c) wyłączenie dochodu z żeglugi międzynarodowej,
d) przydzielanie kwalifikowanego dochodu lub straty między centralę a stały zakład,
e) przydzielanie kwalifikowanego dochodu lub straty jednostki pośredniczącej.

5. Obliczanie skorygowanych podatków kwalifikowanych:
a) podatki kwalifikowane,
b) skorygowane podatki kwalifikowane,
c) całkowita kwota korekty z tytułu podatku odroczonego,
d) wybór dotyczący kwalifikowanej straty,
e) szczególne przydzielanie podatków kwalifikowanych płaconych przez niektóre rodzaje jednostek składowych,
f) korekty po złożeniu sprawozdania i zmiany stawek podatkowych.

6. Obliczanie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego:
a) ustalanie efektywnej stawki podatkowej,
b) obliczanie podatku wyrównawczego,
c) wyłączenie dla jednostek posiadających substrat majątkowo-osobowy,
d) dodatkowy podatek wyrównawczy,
e) wyłączenie de minimis,
f) mniejszościowe jednostki składowe,
g) bezpieczne przystanie.

7. Zasady szczególne dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw i struktur holdingowych – ogólne omówienie:
a) stosowanie progu skonsolidowanych przychodów do połączeń i podziałów grup,
b) jednostki składowe przystępujące do grupy MNE lub dużej grupy krajowej i je opuszczające,
c) przeniesienie aktywów i pasywów,
d) joint venture,
e) grupy MNE o kilku jednostkach dominujących.

8. Neutralność podatkowa i systemy oparte na wypłacie zysku:
a) jednostka dominująca najwyższego szczebla będąca jednostką pośredniczącą,
b) jednostka dominująca najwyższego szczebla objęta systemem odliczanej dywidendy,
c) kwalifikowane systemy podatku od osób prawnych oparte na opodatkowaniu wypłaty zysku,
d) ustalenie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego w odniesieniu do jednostki inwestycyjnej,
e) wybór traktowania jednostki inwestycyjnej jako jednostki transparentnej podatkowo,
f) wybór stosowania metody opodatkowania opartego na wypłacie zysku.

9. Przepisy administracyjne:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) wybory,
c) kary.

10. Przepisy przejściowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-05-2024Warszawa

Zaufali nam: