Szkolenie online Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w swojej pracy odpowiadają za zarządzanie przedsiębiorstwem i jego obszarów oraz dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości.

Cel szkolenia

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny szkolenia

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące wykorzystania wielowymiarowego rachunku wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem dotyczące:
• modeli rachunków kosztów,
• podziału kosztów całkowitych działalności przedsiębiorstwa na koszy stałe i zmienne,
• istoty wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników,
• projektowania i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów oraz analizy studiów przypadków. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania kilka praktycznych zadań, związanych z poruszaną na szkoleniu tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów w przedsiębiorstwach oraz zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach różnych branż.

Program szkolenia

1. Rachunek zysków i strat – niewystarczające narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Model rachunek kosztów pełnych i zmiennych:
a) rachunek kosztów pełnych,
b) rachunek kosztów zmiennych,
c) koszty stałe i zmienne działalności przedsiębiorstwa.

3. Istota i rozwój zarządczego rachunku wyników.

4. Zarządczy rachunek wyników – przykłady i analiza:
a) rachunek wyników przedsiębiorstwa,
b) rachunek wyników jednostki biznesowej,
c) rachunek wyników zlecenia produkcyjnego,
d) rachunek wyników klienta,
e) rachunek wyników kanału sprzedaży,
f) rachunek wyników zasobów produkcyjnych.

5. Zarządczy rachunek wyników a zakładowy plan kont:
a) ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze,
b) problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstw,
c) komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych.

6. Wdrożenie zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie:
a) ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
b) studium przypadku dla przedsiębiorstwa produkcyjnego,
c) warunki wdrożenia zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie.

7. Przyczyny braku wykorzystania w praktyce zarządczego rachunku wyników – podsumowanie szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 09:00–16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
30-09-2024Online
18-12-2024Online

Zaufali nam: