Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie – kurs weekendowy

Cena: 2190 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 42 h
Cena: 2190 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. Słuchaczami mogą być zarówno biegli rewidenci, jak również osoby, które zajmują stanowiska specjalistów podatkowych a także doradcy podatkowi, prawnicy księgowi, dyrektorzy finansowi.

Cel kursu

Celem kursu jest wskazanie podstawowych kierunków i sposobów przeprowadzania badania audytowego od momentu identyfikacji ryzyka podatkowego do sporządzenia protokołu i wskazania potencjalnych rozwiązań podatkowych. Celem kursu jest także wyszkolenie kompetentnych pracowników zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznego audytu podatkowego w firmie mającego na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom i ryzykom podatkowym, znalezienie możliwych oszczędności podatkowych a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej.

Program kursu

BLOK I

Elementy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

1. Obowiązki rezydenta.

2. Podatek u źródła.

3. Terminy i obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe.

4. Powstawanie przychodu.

5. Sprzedaż akcji i wierzytelności.

6. Zasady dotyczące amortyzacji – błędy i sposoby analiz.

7. Rola informacji z rachunków bankowych.

8. Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodu.

9. Koszt pośredni i bezpośredni.

10. Odszkodowanie, kary umowne.

11. Dokumenty poniesienia wydatku.

12. Płatności jako element  kwestionowania wydatku.

13. Samochód w firmie, czyli co sprawdzać aby uniknąć kontroli.

14. Ewidencje faktury dokumenty.

15. Prawidłowość rozliczeń  podatków u pracownika – dokumenty i informacje.

16. Zaliczki i zadatki.

17. Korekty wydatków i kosztów.

BLOK II i III

Podatek od towarów i usług

1. Podatnik podatku VAT – rejestracja.

2. Dokumentacja podatkowa.

3. Rodzaje deklaracji i zasady ich sporządzania terminy, wersje elektroniczne, podpis elektroniczny.

4. Prawidłowość wystawienia faktury.

5. Prawidłowość ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jako element ewentualnego uszczuplenia.

6. WNT

7. WDT

8. Eksport, import.

9. Świadczenie usług.

10. Wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z karuzelą podatkowa (wyłudzenia Vat).

11. Sprawdzenie kontrahenta jako element niezbędny do prawidłowości rozliczeń.

12. Samochód a Vat.

13. Kasy fiskalne i ewidencje.

14. Prawo do odliczenia.

15. Kontrahent zagraniczny obowiązki ewidencyjne.

16. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług i dostaw.

17. Zamkniecie działalności, remanenty likwidacyjne.

18. Skutki przekształceń.

19. Problemy z rozliczeniem proporcji.

20. Inne pozostałe problemy związane z prawem do odliczenia.

BLOK IV

Pozostałe obowiązki podatkowe

1. Elementy ordynacji podatkowej.

2. Uprawnienie podatnika.

3. Terminy doręczenia wezwania.

4. Kontrola podatkowa.

5. Istota interpretacji podatkowej.

6. Jak sporządzić odwołanie.

7. Podatki lokalne.

8. Podatek od nieruchomości.

9. Środki transportu.

10. Podatek tonażowy.

BLOK V i VI

ABC audytu – ćwiczenia i warsztaty

1. Rodzaje audytów.

2. Sporządzanie kwestionariuszy.

3. Metody badawcze.

4. Co powinien zawierać protokół z badania.

5. Ćwiczenia sprawdzajcie.

6. Zajęcia warsztatowe – badanie przygotowanych dokumentów pod względem zgodności.

7. Omówienie sporządzonych protokołów. 

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Informacje organizacyjne

Cena: 2190 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• przerwy kawowe
• przerwę kanapkową

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 23 – 24 marca 2024
Sesja II, 6 – 7 kwietnia 2024
Sesja III, 20 – 21 kwietnia 2024

Dostępne terminy
23-03-202421-04-2024Warszawa

Zaufali nam: