Szkolenie online Budżet kontraktów budowlanych

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników kontraktów budowlanych. Wskazany jest udział:
prezesów zarządu, dyrektorów działów operacyjnych, pracowników zaplecza budowy oraz działów ekonomicznych i controllingu itp.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik, tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów. Zostaną również przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

Program szkolenia

1. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1 Istota i cele budżetowania
1.2 System budżetowania przedsiębiorstwa
1.3 Budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
1.4 Korzyści z wdrożenia systemu budżetowania przedsiębiorstwem

2. Budżet kontraktu budowlanego
2.1 Koszty budowy
2.2 Kosztorys a budżet
2.3 Budżet kosztów budowy
2.4 Budżet kosztów budowy – zadanie
2.5 Organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych
2.6 Kalkulacja kosztów składowych budżetu kontraktu budowlanego – robocizna, transport, sprzęt

3. Kontrola budżetowa kontraktu budowlanego
3.1 Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa
3.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu
3.3 Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem
3.4 Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
3.5 Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości

4. Wdrożenie systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-11-2023Online

Zaufali nam: