Szkolenie online Przeciwdziałanie zatorom płatniczym z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 roku

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna.

2. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – cele, zakres.

3. Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty.

4. Pojęcie transakcji handlowej, odsetek w rozumieniu ustawy, wielkości przedsiębiorstwa.

5. Obowiązki leżące po stronie niektórych przedsiębiorstw.

6. Termin zapłaty.

7. Odsetki ustawowe i ich wysokości.

8. Transakcje w których kontrahentem jest podmiot publiczny.

9. Zakaz ustalania daty doręczenia.

10. Zasady badania towaru lub usługi.

11. Rekompensata za odzyskiwanie należności.

12. Świadczenie pieniężne następujące częściami.

13. Ocena postanowień umownych pod kątem nieuczciwości.

14. Umowne postanowienia wyłączające, nieważność postanowień umowy.

15. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

16. Postępowanie administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

17. Zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

18. Przekazywanie ksiąg podatkowych.

19. Kontrola u podmiotu w przypadku gdy nie jest on stroną transakcji handlowej.

20. Prawa kontrolującego.

21. Ulga na złe długi w VAT, CIT.

22. Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.

23. Wysokość kary określona wzorem.

24. Przepisy karne.

25. Pytania i dyskusja.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-11-2023Online

Zaufali nam: