System Intrastat 2023

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Służby finansowo księgowe odpowiedzialne w każdej firmie za przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT po spełnieniu odpowiednich warunków, podmioty gospodarcze trudniące się zawodowo wypełnianiem zgłoszeń INTRASTAT w imieniu podmiotów zobowiązanych do przesyłania tych zgłoszeń, kadra kierownicza firm, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się z kompendium wiedzy od a do z odnośnie ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, bo od tego czasu zgłaszać możecie już sami nie bojąc się o negatywne konsekwencje popełnianych błędów.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Poznanie przepisów i zasad sporządzania zgłoszenia INTRASTAT. Uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszenia INTRASTAT. Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia. Rady praktyczne jak przygotować swój własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT. Jak nie bać się taryfikacji towarów.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne: zarówno unijne jak i krajowe dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.

2. Podstawowe pojęcia i definicje.

3. Obowiązek sprawozdawczy:
a) obrót handlowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT,
b) sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego,
c) moment powstania obowiązku sprawozdawczego.

4. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego.

5. Terminy, postać i forma oraz miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.

6. Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT.

7. Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia:
a) zwrócenie szczególnej uwagi na:
• wypełnienie pola 13 – kod rodzaju transakcji dla czasowego wywozu lub przywozu towarów, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, kradzieży towaru, kradzieży towaru, zwrotu towaru, zniszczenia towaru, przywozu i wywozu towarów po uszlachetnianiu, rekompensaty za towary, nie podlegają zwrotowi,
• wypełnienie pola 14 –– kod towaru stosując proste metody taryfikacji m.in. w oparciu o bazę EBTI (wyszukiwarkę WIT–ów) aż po 6 ORINS (6 Ogólnych Reguł Interpretacji ów),
• wypełnienie pola 18 –– ilość w uzupełniającej jednostce miary,
• wypełnienie pola 19 – wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienia najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT – jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.

8. Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami:
a) zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie,
b) jakie są wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia.

9. Rejestracja i aktualizacja danych w SISC, rejestracja uproszczona.

10. Przesłanie zgłoszenia INTRASTAT.

11. Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.

12. Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący INTRASTAT.

13. Zmiany jakie niesie rok 2023 do zgłoszenia INTRASTAT.

14. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-10-2023Warszawa

Zaufali nam: