Szkolenie online Projektowanie formularzy na platformie ePUAP

Cena: 1150 zł + 23% VAT 

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1150 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Informatycy, inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za tworzenie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP.

Cel szkolenia

Praktyczna umiejętność tworzenia formularzy na platformę ePUAP w oparciu o wbudowany edytor formularzy. Umiejętność poprawiania wygenerowanego wzoru dokumentu elektronicznego tak, aby była możliwość opublikowania wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą korzystania z kreatora formularzy na ePUAP, tworzenia formularzy w edytorze formularzy, wpisywania poprawnych referencji, automatycznego wygenerowania wzoru dokumentu elektronicznego i odpowiedniego poprawienia wzoru. Ponadto uczestnik będzie umiał opublikować kartę spraw z podpiętym do niej formularzem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
• Korzystać z funkcji administrowanie – budowanie usług
• Korzystać z kreatora formularzy
• Korzystać z edytora formularzy – wygenerować formularz
• Wygenerować i poprawić wzór dokumentu elektronicznego
• Opublikować kartę sprawy w oparciu o kreator i podpiąć do karty sprawy formularz

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Wykorzystanie kreatora formularzy do wygenerowania informacji wstępnych o nowym formularzu

2. Wykorzystanie edytora do tworzenia formularza – tworzenie formularza na podstawie dostarczonego przez jeden z urzędów rzeczywistego wzoru w PDF:
a. Wykorzystanie kontrolek: pole edycji, pole tekstowe, lista, wybierz kilka, wybierz jeden, data, załącznik, wypełnij, sekcja
b. Prawidłowe wpisywanie referencji przy kontrolkach (sekcja opis dokumentu, sekcja dane dokumentu, sekcja treść dokumentu)
c. Wpisywanie makr umożliwiających automatyczne pobieranie danych podczas wypełniania formularza

3. Wygenerowanie wzoru dokumentu elektronicznego (pobierz wyróżnik, pobierz XSLT, pobierz XSD)

4. Poprawienie wzoru pod publikacje w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

5. Wykorzystanie kreatora kart spraw do skonfigurowania karty spraw, podpięcia formularza i opublikowania karty spraw

DZIEŃ II

1. Ćwiczenia w tworzeniu formularzy na własnych wzorach. Uczestnicy szkolenia przynoszą na szkolenie wydruki swoich formularzy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1150 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 14:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – warsztat cz. I
10:30 – przerwa 30-minutowa
11:00 – warsztat cz. II
12:30 – przerwa 30-minutowa
13:00 – warsztat cz. III
14:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-04-202419-04-2024Online
16-05-202417-05-2024Online
11-06-202412-06-2024Online

Zaufali nam: