Szkolenie online VAT w wybranych krajach Ameryki Południowej – Brazylii, Argentynie, Kostaryce

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cele szkolenia

∙ wyjaśnienie specyficznych regulacji z zakresu podatku VAT obowiązujących w wybranych krajach Ameryki Południowej w oparciu o przykłady praktyczne;
∙ przekazanie kompleksowych informacji w zakresie konsekwencji VAT dokonywanych czynności zagranicą,
∙ ukazanie rozbieżności pomiędzy regulacjami VAT obowiązującymi w wybranych krajach,
∙ rozwiązanie problemów praktycznych z zakresu VAT, z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy szkolenia

Metodyka szkolenia

∙ interaktywne omówienie każdego punktu w programie per kraj
∙ wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu VAT
∙ liczne przykłady praktyczne

Opis szkolenia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia o różnym stopniu zaawansowania – od zwięzłego wprowadzenia do podatku od wartości dodanej po szczegółowe regulacje krajowe. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty regulacji VAT obowiązujących w wybranych krajach Ameryki Południowej. Opowiemy m.in. o tym w jaki sposób występować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak korygować deklaracje VAT w razie zawyżenia zwrotu VAT, jakie warunki należy spełnić aby odliczyć podatek naliczony oraz jakie wydatki takiego prawa nie dają. Opowiemy również kiedy fakturę można uznać za ważną z formalnego punktu widzenia, jakie elementy musi zawierać faktura VAT oraz w jakim terminie powinna zostać wystawiona. Wskażemy również kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jak wygląda raportowanie VAT. Szkolenie jest dedykowane dla branży SSC/BPO.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do systemu VAT (podstawowe informacje o lokalnym VAT, organach podatkowych, a także o terytorium VAT)

2. Podatnicy VAT

3. Podstawa opodatkowania VAT (jakie elementy obejmuje, co należy wyłączyć z podstawy opodatkowania, czynności poza VAT)

4. Korygowanie podstawy opodatkowania (w jakim okresie należy dokonać korektę, powody do korekty)

5. Specyficzne czynności opodatkowane VAT (transakcje takie jak: nieodpłatne wydania towarów, nieodpłatne świadczenie usług, transakcje dokonywane na własną rzecz)

6. Obowiązek podatkowy (zasada, wyjątki)

7. Stawki VAT (zakres czynności objętych stawką podstawową, zakres czynności objętych stawkami obniżonymi, czynności zwolnione z VAT, błędy w stawkach, zmiany stawek)

8. Wymogi prawno-fiskalne stawiane fakturom VAT (jakie elementy są wymagane na fakturach VAT, w jakim terminie należy wystawić fakturę VAT, jakie inne dokumenty dają prawo do odliczenia VAT)

9. Odliczalność VAT (warunki, transakcje niedające prawa do doliczenia, odliczenie częściowe, terminy, procedura)

10. Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych ?

11. Przedawnienie

12. Raportowanie VAT

13. Specyficzne regulacje krajowe

14. Case study

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możesz zamówić również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej organizacji lub centrum. 

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Łączny czas trwania szkolenia: 6-7h.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Wioletta Świercz
tel. (22) 208 21 29 | kom. 504 435 986
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: